Tieto digitalisoi Norjan toiseksi suurimman kunnan, Bergenin, keskeisiä palveluita

Bergenin kunta Norjassa ottaa käyttöön Tiedon asian- ja dokumenttien hallintaratkaisun. Ratkaisun avulla mahdollistetaan kuntalaisten, yritysten ja työntekijöiden digitaalisten palvelujen laajentaminen ja parantaminen sekä yhtenäistetään kunnan poliittisen ja hallinnollisen päätöksenteon prosessit. Sopimuskausi on 12 vuotta.

- Bergen haluaa olla edelläkävijä Norjan julkisen sektorin digitalisoinnissa. Sopimuksella tähtäämme palvelujen parempaan saatavuuteen kuntamme asukkaille, yrityksille ja työntekijöille. Koska Bergen on suuri kunta, olemme asettaneet uudelle asian- ja dokumenttien hallintaratkaisulle tiukkoja vaatimuksia joustavuuden, saatavuuden, turvallisuuden, skaalattavuuden ja vakioinnin suhteen. Uskomme vahvasti, että Tiedon ratkaisu vastaa vaatimuksiimme, Bergenin kunnan rahoituksesta ja omistuksista vastaava johtaja Ove Foldnes toteaa.

Bergenissä on 277 000 asukasta ja se on alueen suurin työllistäjä noin 18 000 työntekijällään.Tiedon toimittama ratkaisu parantaa kunnan asian- ja asiankirjanhallinnan laatua, tehokkuutta ja arkistointimenettelyä. Tavoitteena on mahdollistaa kuntalaisille vuorovaikutus kunnan kanssa kellon ympäri sekä tehostaa hakemusprosesseja lisäämällä automatisointia ja itsepalveluosuuksia. Bergen haluaa digitalisoida tiedustelut, hakemukset, lomakkeiden ja raporttien täyttämisen sekä lähettämisen. Automatisoidulla työnohjauksella helpotetaan prosessien yhtenäistämistä.

Uudistus on toteutettu linjassa Norjan hallituksen Digital Agenda Norway (DAN) -yhteenvedon kanssa. Siinä korostetaan kuntien aktiivista osallistumista julkisten palvelujen ja kansalaispalvelujen digitalisoinnin suunnitteluun. Bergenin kunnassa uskotaan, että viestintäteknologiaa älykkäästi hyödyntämällä voidaan parantaa palveluiden laatua, helpottaa kansalaisten, yritysten ja organisaatioiden kanssa käytävää vuoropuhelua sekä tukea resurssien tehokasta käyttöä.

- Jaamme hallituksen ja Bergenin kunnan ajatukset julkisen sektorin palveluiden uudistamisesta, yksinkertaistamisesta ja parantamisesta. Bergen asettaa tiukkoja vaatimuksia palveluidensa toimittajille, ja olemme ylpeitä siitä, että kunta valitsi meidät toimintansa kehittämisen kannalta keskeisen kokonaisuuden toimittajaksi, Tiedon Norjan myyntijohtaja Odd-Henrik Hansen sanoo.

Nykyisellä ratkaisulla on Bergenin kunnassa yli 3 000 käyttäjää, ja määrän odotetaan kasvavan huomattavasti uuden ratkaisun myötä. Toimitus perustuu Tiedon Public 360° -ratkaisuun, joka on standardoitu asian-, asiakirjan- ja arkistoinnin hallintajärjestelmä. Pohjoismaissa noin 450 julkisen sektorin toimijaa hyödyntää Public 360° -asianhallintaa.

Lisätietoja:

Leena Viljo, toimialajohtaja, Tieto Public, Healthcare & Welfare Finland, puh. 0400 609 458, leena.viljo[at]tieto.com

Odd Henrik Hansen, myyntijohtaja, Tieto Norway, puh. +47 977 14 195, odd.hansen[a]tieto.com

Steinar Carlsen, Bergenin kunta, puh. +47 926 99 443 steinar.carlsen[a]bergen.kommune.no

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi  

Bergenin kunta on Norjan toiseksi suurin. Kunnasssa on 277 000 asukasta ja se on alueen suurin työllistäjä 17 777 työntekijällään. Vuonna 2016 Bergenin bruttomääräinen toimintatalousarvio on 18,54 miljardia Norjan kruunua ja investointitalousarvio 3,4 miljardia Norjan kruunua. Bergenin kunta keskittyy digitalisointiin ja palveluiden uudistamiseen. Norjan kunta- ja maakuntaliitto (KS) palkitsi Bergenin vuonna 2014 ”Vuoden e-kuntana", ja se sai parhaan digitaalisen kunnan palkinnon. Samana vuonna Bergenille annettiin julkisella sektorilla jaettava ”Lantern”-palkinto SvarUT-järjestelmän kehittämisestä. Se on Bergenin kaupungin vuonna 2011 hyväksymä yhteinen ratkaisu asiakirjojen digitaaliseen jakeluun.

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa