Tieto edistämään Verohallinnon digitalisaatiota

Report this content

Verohallinto valitsi Tiedon IT-kilpailutuksensa suurimman osa-alueen päätoimittajaksi. Tieto vastaa Legacy-järjestelmien ylläpitämisestä, kehittämisestä ja uudistamisesta. Osa-alue on Verohallinnon IT-kilpailutuksen suurin. Sopimuskausi on kuusi vuotta ja siihen sisältyy neljän vuoden jatko-optio vuoteen 2029 saakka. Sopimuksen laajuus on arviolta 160 henkilötyövuotta.

Verohallinto on valinnut Tiedon ensisijaiseksi kumppaniksi puitejärjestelyssä Legacy-järjestelmien asiantuntijapalveluista, jotka vievät Verohallinnon digitalisaatiota eteenpäin. Tieto vastaa olemassa olevien IT-järjestelmien ylläpidosta, kehittämisestä ja uudistamisesta, minkä lisäksi Tiedon vastuulla on asiantuntijapalvelut uusiin järjestelmiin siirtymisen tueksi.

“Olemme iloisia, että pitkäaikainen yhteistyömme Verohallinnon kanssa jatkuu – yhteisyrityksemme Tietokarhun kautta meille on syntynyt vahva toimialaosaaminen ja pitkä yhteinen historia. Sopimuksen myötä pääsemme kehittämään ja uudistamaan olemassa olevaa IT-ympäristöä, jotta Verohallinto voi palvella asiakkaitaan entistä paremmin. On hienoa, että Tieto voi olla jatkossakin mahdollistamassa kansalaisille ja viranomaisille keskeisiä palveluita ja arjen sujuvuutta”, sanoo Jani Hyvärinen, Tiedon Verohallinnon asiakkuudesta vastaava johtaja.

Tieto valittiin ensisijaiseksi toimittajaksi Legacy-järjestelmien asiantuntijapalveluiden osalta sekä ranking-menettelyn kautta toiseksi toimittajaksi määrittelyn tuen ja ratkaisukonsultoinnin osalta, sillä yksi toimittaja voi olla etusijalla ainoastaan yhdessä osa-alueessa.

Verohallinto kilpailutti IT-asiantuntijapalveluiden puitejärjestelyn, joka oli jaettu seitsemään osa-alueeseen, ja puitesopimuksen kokonaisarvo on arviolta 50 miljoonaa euroa. Puitejärjestelyn kestoaika on kuusi vuotta, minkä jälkeen toimeksiannot voivat jatkua vielä neljä vuotta.

Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen ja työllistää noin 5 000 työntekijää. Verohallinnon kehitys- ja tietohallintoyksikkö vastaa keskitetysti tietoteknisistä palveluista tuottaen ratkaisuja liiketoiminnan tueksi ja huolehtien Verohallinnon tietoteknisestä toimintavarmuudesta ja tietovirroista. Yksikössä työskentelee noin 200 henkilöä. Lisäksi Kansallisen tulorekisterin teknisten palveluiden tuottaminen on Verohallinnon vastuulla.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Lisätietoja:

Jani Hyvärinen, Verohallinnon asiakkuudesta vastaava johtaja, Tieto Suomi, jani.hyvarinen@tieto.com, puh. 020 727 3660

Tiedon viestintä, news@tieto.com, puh. 040 570 40 72

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi