Tieto ja OuluHealth haastavat innovoimaan terveydenhuollon ratkaisuja – hackathon huhtikuussa

Tieto ja OuluHealth -verkosto järjestävät 22.4.–23.4. hackathonin, joka tarjoaa nuorille sovelluskehittäjille ja terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden osallistua alan ekosysteemin, teknologian ja ratkaisujen kehittämiseen. OuluHealth Tieto Hack -tapahtumassa kilpailijat haastetaan innovoimaan ratkaisuja, joilla eri järjestelmät ja laitteet toimivat saumattomasti yhteen ja antavat hoitoalan ammattilaisille juuri oikean ja ajantasaisen tiedon hyvän ja turvallisen hoidon varmistamiseksi. Kehitysympäristönä on Tiedon modulaarinen Lifecare-potilastietojärjestelmä.

Terveydenhuollon innovaatiomoottorina Oulun seudulla toimivan OuluHealth -verkoston edustajina tapahtumassa ovat mukana Oulun kaupunki ja Oulun yliopistollinen sairaala (OYS), jonka OYS TestLabissa hackathon myös toteutetaan. OuluHealthin ja OYS TestLabin ympärille on tarkoitus rakentaa pysyvä testiympäristö lääkintälaitteille ja tietojärjestelmille. Keskeistä on potilastietojärjestelmien avaaminen lääkinnällisten laitteiden, langattoman teollisen internetin ja analytiikan käyttöön, jotta kehittäjät pääsevät testaaman konseptejaan mahdollisimman todenmukaisessa ympäristössä.

OuluHealth Tieto Hack -tapahtumassa on kaksi sarjaa, Integraatiot ja Analytiikka:

  • Integraatiot-sarjassa haetaan ratkaisuja, joilla voidaan mm. liittää uusia laitteita tai erikoisaloihin liittyviä sovelluksia Lifecare-järjestelmään ja näin tehostaa terveydenhuollon prosesseja.
  • Analytiikka-sarjassa etsitään ratkaisuja johtamiseen sekä ennusteita itse hoitoon. Sarjassa hyödynnetään sekä Lifecare-järjestelmän tietoja että Oulun kaupungin #6Aika -hankkeessa kokoamaa avointa dataa.

”Oulun seudulla on vahva teknologiaosaaminen ja -perinne, myös terveydenhuollon alalla. Haluamme olla mukana varmistamassa niin oman alueemme kuin koko Suomen edistyksellisyyttä ja kilpailukykyä. Olemme rakentaneet alueellista OuluHealth -ekosysteemiä vuodesta 2011, ja on hienoa saada Tieto valtakunnallisena ja pohjoismaisena toimijana mukaan. Tänä vuonna tavoittelemme avointen datajoukkojen ja rajapintojen määrän kasvua 50 %:lla palvelemaan kuntalaisia, kehittäjäyhteisöjä ja yritysten tuote- ja palvelukehitystoimintaa”, kertoo Juhani Heikka, tietohallintopäällikkö, Oulun kaupunki.

”Olemme suunnitelleet hackathonin vastaamaan aitoihin terveydenhuollon arjen haasteisiin ja odotamme suurella mielenkiinnolla lopputulosta. On hienoa edistää tapahtumalla konkreettisesti alan avointa kehitystä sekä tarjota sen kautta nuorille osaajille ainutlaatuinen näköala- ja näytön paikka alan kehittämiseen ja verkottumiseen”, kertoo Timo Alalääkkölä, projektipäällikkö, Oulun yliopistollinen sairaala.

Lifecare-potilastietojärjestelmän kehitystyö tehdään pääasiassa Tiedon Suomen yksikössä. Lifecaren roolipohjaisuuden ansiosta jokainen hoitoalan ammattilainen saa käyttöönsä omaa työtään parhaiten tukevan näkymän tietoihin ja sovelluksiin, mikä tukee tehokkaan ja katkeamattoman hoitopolun toteutumista. Taivalkosken kunta otti Lifecaren ensimmäisenä käyttöön terveydenhuollossaan joulukuussa 2015 ja vuoden 2016 aikana järjestelmän käyttö Suomessa laajenee.

”Haluamme kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisutarjontaa kasvavalla avoimuudella ja rakentaa aktiivisesti ekosysteemiä, jossa yhteispelillä varmistetaan parhaat ratkaisut niin kansalaisten, palveluntarjoajien kuin muun yhteiskunnan kannalta. Lifecaren sertifioituja rajapintoja on toteutettu eri järjestelmien käyttöön jo useamman vuoden kuluessa. Nyt terveydenhuollon kokonaisuus on kattavuudeltaan sellainen, että se on järkevää avata laajempaan kehityskäyttöön. Meillä on suunnitteilla vuoden varrelle useampi hackathon – tällainen tapahtuma on parhaimmillaan käytännönläheinen ja tehokkaasti eri osaamisia ja näkökulmia yhteen tuova tapa vauhdittaa kehitystä”, kertoo Johan Höglund, sosiaali- ja terveydenhuollon liiketoimintajohtaja, Tieto.

OuluHealth Tieto Hack järjestetään 22.- 23.4.2016. Tapahtumassa on kaksi sarjaa: Integraatiot ja Analytiikka. Kehittäminen perustuu Tiedon Lifecare-järjestelmän sertifioitujen avointen rajapintojen hyödyntämiseen. Alan asiantuntijat toimivat kilpailussa osallistujien mentoreina. Tapahtumapaikka, Oulun yliopistollisen sairaalan OYS TestLab, tarjoaa autenttisen kehitysympäristön. Tapahtumayhteistyötä tehdään myös Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston sekä Oulun kaupungin #6Aika Avoin data ja rajapinnat -hankkeen kanssa.

Lisätiedot tapahtumasta sekä ilmoittautumiset:

http://sites.tieto.com/ouluhealthhack
http://sites.tieto.com/ouluhealthhack-en (event info site in English)

Seuraa meitä Twitterissä:
#OuluHealth #Tietohack

Kuvaliitteet:
OYS TestLab -kuvia
Modulaarinen Lifecare, havainnekuva

Lisää OuluHealthista: ouluhealth.fi

Roolipohjainen Lifecare-järjestelmä tehostaa työtä Taivalkoskella: http://www.tieto.fi/menestystarinat/roolipohjainen-lifecare-tuo-taivalkoskelle-sujuvuutta-ja-saastoa

Lisää Lifecaresta: http://www.tieto.fi/toimialat/sosiaali-ja-terveydenhuolto/lifecare

Lisätietoja:

Tieto
Leena Viljo, toimialajohtaja, Tieto Public, Healthcare & Welfare Finland
puh. 0400 609 458, leena.viljo[at]tieto.com

Oulun kaupunki
Juhani Heikka, tietohallintopäällikkö, puh. 044 703 1627, juhani.heikka[at]ouka.fi
Katri Korpela, projektipäällikkö, 6Aika – Avoin data ja rajapinnat, avoindata[at]ouka.fi

Oulun yliopistollinen sairaala
Timo Alalääkkölä, projektipäällikkö, timo.alalaakkola[at]ppshp.fi

TIETO OYJ

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös tuotekehityspalveluita viestinnän ja sulautettujen teknologioiden alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto innostaa ja haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa vauhdittamiseksi.

Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia