Tieto ja Oulun kaupungin varhaiskasvatus syventävät yhteistyötä

Oulun kaupunki on valinnut varhaiskasvatuksen läsnäoloseurannan ja viestinnän järjestelmäkokonaisuuden toimittajaksi Tiedon. Kokonaisuus kattaa lasten läsnäolon ja hoitoaikojen seurannan, varhaiskasvatushenkilöstön työajan seurannan sekä näihin liittyvät asiantuntijapalvelut.

Kokonaisuuteen kuuluu myös lasten huoltajille tarkoitettu mobiilikäyttöliittymä, joka mahdollistaa muun muassa hoitoaikojen ja poissaolojen ilmoituksen sekä seurannan. Ratkaisu tukee vanhempien ja varhaiskasvatuksen välistä viestintää ja pedagogista kasvatusyhteistyötä. Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissasen mukaan tavoitteena on tuoda lisää joustavuutta perheiden ja päivähoidon yhteiseen arkeen.

– Haluamme tarjota ennen kaikkea perheille monipuoliset kanavat varata lasten hoitoaikoja ja ilmoittaa poissaoloista sekä viestiä hoidon kanssa. Kokonaisuus helpottaa merkittävästi työaikojen suunnittelua, toteutuneiden hoito- ja työaikojen raportointia ja seurantaa, Ulla Rissanen toteaa.

Varhaiskasvatuksen läsnäoloseurannan ja viestinnän kokonaisuus koskettaa Oulun kaupungin kaikkia lähes 2 000 varhaiskasvatuksen työntekijää ja reilua 8 000 lasta perheineen. Uusi teknologia otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa: perhepäivähoidon työntekijät lähtivät mukaan elokuun alussa ja kaikki kaupungin 89 päiväkotia lokakuun alussa.

Perheet saavat käyttöönsä yksilölliset NFC-tunnisteet. Henkilökunnan koulutuksella, käyttöönoton tukiorganisaation palveluilla ja monikanavaisella tiedottamisella tuetaan henkilökunnan ja perheiden teknologisia valmiuksia sekä kykyä hyödyntää ratkaisuja mahdollisimman monipuolisesti.

Tietoturvallista ja laadukasta kokonaispalvelua

Läsnäolon ja hoitoaikojen seurannan kokonaisuus tukee saumattomasti varhaiskasvatuksen hoitoaikaperusteista toimintamallia. Oulun kaupungin tietohallintoasiantuntija Jaakko Järvenpään mukaan keskeinen peruste Tiedon valintaan on sen kyky tuottaa kokonaispalvelua, joka kattaa teknologian lisäksi jatkuvat ylläpito-, tuki- ja asiantuntijapalvelut.

– Hankimme kokonaispalvelua, emme vain teknologiaa. Palvelutoimitus varmistaa sovitun, korkean laatutason ja tietoturvalliset prosessit. Voimme keskittyä omaan ydintoimintaan – palvelujen tuottamiseen kuntalaisille – kun resursseja vapautuu teknologian ylläpidosta ja sen kehittämisestä, Järvenpää linjaa.

Toinen merkittävä kriteeri valinnassa oli Tiedon valmius vastata toukokuussa 2018 voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisiin velvoitteisiin.

– Palvelinympäristön, teknisen ratkaisun ja sisäisten prosessien korostunut tietoturva on julkishallinnon toimijalle merkityksellinen. Myös Tiedon laaja-alainen varhaiskasvatuksen toimialan ja lainsäädännön tuntemus tukivat valintaa, Järvenpää toteaa.

– Olemme iloisia, että voimme syventää pitkäaikaista yhteistyötä Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Lasten läsnäolon ja viestinnän ratkaisut täydentävät Oulun kaupungin nykyistä kokonaisratkaisua nykyaikaisilla sovelluksilla. Laajennettava kokonaisuus tukee toiminnan suunnittelua ja resursointia sekä vaikuttavaa kasvatustyötä ja laadukasta asiakaspalvelua, myyntipäällikkö Marcus Oljelund Tiedolta toteaa.

Lisätietoja:

Ulla Rissanen, Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja
ulla.rissanen[at]ouka.fi, +358 44 7035 302

Anne Räsänen, johtaja, Tieto Education Finland
anne.rasanen[at]tieto.com, +358 40 5535 210

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi

Tilaa