Tieto laajentaa datakeskustaan Suomessa – taustalla datan määrän kasvu

Digitalisaation eteneminen edellyttää kasvavaa datan säilyttämisen kapasiteettia. Tieto laajentaa parhaillaan Suomen suurinta datakeskustaan tuhansilla neliömetreillä. Yhtiö haluaa auttaa asiakkaitaan hyödyntämään kasvavan datamäärän mahdollisuudet sekä vastata tiukentuviin tietoturvan vaatimuksiin.

Tieto avasi Espooseen datakeskuksen vuonna 2011. Datakeskusta on laajennettu ensimmäisen kerran vuonna 2014 noin 10 miljoonalla eurolla. Nykyisen laajennushankkeen investointibudjetti on noin 17 miljoonaa euroa. Tieto ottaa uuden lisätilan vaiheittain käyttöön vuosien 2017 - 2022 aikana.

“Datan määrä lisääntyy räjähdysmäisesti. Jokainen otettu kuva tai lähetetty sähköposti tallentuu jollekin datakeskuksessa sijaitsevalle palvelimelle. Yritykset siirtyvät käyttämään suurempia datamääriä toiminnan tehostamiseen esimerkiksi ottamalla käyttöön ennakoivaan analytiikkaan perustuvia kyvykkyyksiä. Seurauksena kysyntä myös paikallisille ja turvallisille datakeskuspalveluille on kasvussa, kertoo Patrik Ekström, Tiedon teknologia- ja modernisointipalveluiden johtaja.

Tällä hetkellä yli 150 pohjoismaista suuryritystä ja organisaatiota käyttää Tiedon pilvipalveluja. Datakeskusasiakkaita Tiedolla on useita satoja. Pohjoismaissa Tiedolla on Suomessa kolme datakeskusta. Suomen lisäksi yhtiöllä on datakeskukset Ruotsissa ja Norjassa.

Tietoturvan kasvavat vaatimukset huomioidaan
Lähivuosina yksityisyyden suojaan liittyvä lainsäädäntö tulee tiukentumaan, esimerkiksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä. Tiedon Suomessa sijaitsevat konesalit pystyvätkin vastaamaan erityisen hyvin myös alati kasvaviin tietoturvan vaatimuksiin. Tiedon datakeskukset pystyvät tarjoamaan jo nyt korotetun tietoturvatason palveluympäristön sensitiivisen datan säilyttämiselle.

”Yritykset ja organisaatiot ovat entistä kiinnostuneempia siitä missä ja miten dataa säilytetään. Euroopan unionin kaikkia yrityksiä koskeva yleinen tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. Silloin jokaisen datan kanssa tekemisissä olevan toimijan tulee voida osoittaa missä loppukäyttäjien dataa säilytetään. Erityisesti valtionhallinnon asiakkaillemme on tärkeää, että kansalaisten tiedot ovat tallessa Suomen rajojen sisäpuolella,” sanoo Patrik Ekström.

Datakeskukset mahdollistavat ympäristöystävälliset pilvipalvelut
Konesalien turvallinen sijainti sekä pitkäjänteinen innovatiivinen teknologiakehitystyö ovat mahdollistaneet Tiedolle rajun kasvun pilvipalveluissa. Vuoden 2016 kolmannella kvartaalilla Tiedon pilvipalvelut kasvoivat 29 %.

”Tieto panostaa kaikissa datakeskuksissaan ympäristöystävällisiin energiaratkaisuihin ja palveluihin, kuten virtualisointiin ja pilvipalveluihin. Palvelujemme avulla asiakkaamme modernisoivat sovelluksiaan ja IT-infrastruktuuriaan sekä innovoivat ja uudistavat liiketoimintaansa kestävästi,” jatkaa Patrik Ekström, Tiedon johtaja.

Virtualisointi tarkoittaa, että yhdellä fyysisellä palvelimella voi sijaita lukuisia virtuaalisia palvelimia, jolloin datakeskuksen resurssit saadaan tehokkaimmin käyttöön. Pilvipalveluiden avulla asiakkaille voidaan varata heidän kulloistakin kysyntää tarvitsemansa määrä kapasiteettia ja sitä voidaan joustavasti lisätä tai vähentää.

Tiedon käyttöomaisuusinvestointien odotetaan jatkossakin olevan noin 3-4 % liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuvat pääosin datakeskuksiin.

Liite: Kuvia Tiedon Espoon datakeskuksesta ja sen laajennustyöstä

Tieto sai ensimmäisenä toimittajana Suomessa Viestintävirastolta todistuksen korotetun tietoturvan konesalipalveluista: https://www.tieto.fi/uutiset/tieto-sai-ensimmaisena-tietoturvasta-suojaustason-iii-todistuksen-viestintavirastolta 

Lisätietoja:
Patrik Ekström, johtaja, Tiedon teknologia- ja modernisointipalvelut; puh:+358 400 474 443, sähköposti: patrik.ekstrom[at]tieto.com

TIETO OYJ

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.com

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia