Tieto nimittää ensimmäisenä pohjoismaisena yrityksenä tekoälyn yksikkönsä johtoryhmään

Tieto on nimittänyt tekoälyn datakeskeiset liiketoiminnot -yksikkönsä johtoryhmään. Tieto on näin ollen ensimmäinen pörssiyritys, joka nostaa tekoälyn johtoryhmätasolle. Alicia T. niminen tekoäly edistää datakeskeiset liiketoiminnot -yksikön johtoryhmää datakeskeisyydessä ja avustaa tiimiä löytämään innovatiivisia tapoja hyödyntää datan mahdollisuuksia.

Tieto perusti datakeskeiset liiketoiminnot -yksikkönsä heinäkuussa 2016 tukeakseen pohjoismaisia organisaatiota täysin uudenlaisten datalähtöisten palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämisessä. Saavuttaakseen tavoitteensa Tieto tutkii myös tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia yksikön johtoryhmässä. Alicia T:stä tulee johtoryhmän täysivaltainen jäsen, jolla on myös äänioikeus.

“Olen ylpeä siitä, että otamme tekoälyn mukaan datakeskeisten liiketoimintojen yksikkömme johtoryhmään ensimmäisenä pohjoismaisena yrityksenä. Tavoitteenamme on tehdä tulevaisuudesta älykkäämpää. Tekoälyn avulla tiimimme haluaa testata, kuinka tekoäly – joka kasvattaa suosiotaan kodinelektroniikassa – voi auttaa organisaatioita datalähtöisessä päätöksenteossa. Uskon, että tekoäly tukee meitä relevantin tiedon löytämisessä ja auttaa tekemään puhtaasti dataan perustuvia päätöksiä, joita ihmiset eivät olisi välttämättä osanneet keksiä. Kenties pystymme luomaan jotakin täysin ennen näkemätöntä”, toteaa Tiedon datakeskeiset liiketoiminnot -yksikön johtaja Ari Järvelä.

Datakeskeisten liiketoimintojen yksikkö kehittää dataan perustuvia ideoita yhdessä asiakkaista ja startup-yrityksistä muodostuvan ekosysteeminsä kanssa. Alicia T:n rooli johtoryhmässä on tukea dataan perustuvaa päätöksentekoa ja innovoida uusia data-lähtöisiä ideoita hyödyntäen koneälyä ja data-analytiikkaa. Tekoäly on varustettu keskustelevalla käyttöliittymällä, joten sen kanssa on mahdollista jutella, ja siltä voi kysyä kysymyksiä mistä tahansa aiheesta. Tekoälyn kapasiteetti kehittyy koko ajan ja tulevaisuudessa siitä tulee siis älykkäämpi, ja se pystyy prosessoimaan suurempia datamääriä monista eri lähteistä. 

”Tekoäly on kuuma aihe: spekulaatioita, teoriaa ja tutkimusta tulevaisuuden koneoppimisesta ja tekoälystä on valtavasti. Me tahdoimme startup-tyyppisen kokeilun avulla itse testata, millaiseen päätöksentekoon roboteista ja ihmisistä koostuva tiimi kykenee,” kertoo Tiedon datakeskeiset liiketoiminnot -yksikön johtaja Taneli Tikka. 

Tekoälyn ovat rakentaneet Tiedon datakeskeiset liiketoiminnot -yksikön kehittäjät käyttäen alustana Tiedon Esineiden Internetin startup-tiimin kehittämää M2M-robotiikkajärjestelmää. Tieto haluaa kokeilun avulla erityisesti testata, kuinka keskustelevaa käyttöjärjestelmää voidaan hyödyntää yritystoiminnassa. Aiemmin vastaavaa teknologiaa ovat hyödyntäneet esimerkiksi Applen Siri sekä Microsoftin Cortana.

“Tahdomme luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia datan ympärille. Tekoälyn avulla pyrimme hyödyntämään koneoppimisen algoritmeja nähdäksemme, mihin kokeilu johtaa. Ainoa asia, joka on varmaa alusta alkaen, on se että datakeskeisten liiketoimintojen johtoryhmä saa kokeilussa erittäin arvokasta tietoa siitä, kuinka tekoäly voi täydentää ihmisistä koostuvaa tiimiä”, Järvelä tiivistää.’’

Kuvat
Taneli Tikka
Osana kokonaisvaltaista uudistumistaan Tieto muuttaa pääkonttorinsa Espoon Keilalahteen
Kuvituskuvaa

Muut lähteet:
Lue lisää datakeskeisistä liiketoiminnoista: https://www.tieto.fi/fokusalueet/datakeskeiset-liiketoiminnot

Lehdistötiedote: Tieto innovoi kasvua datakeskeisistä palveluista
https://www.tieto.fi/uutiset/tieto-innovoi-kasvua-datakeskeisista-palveluista-taneli-tikka-ideakiihdyttamon-johtoon 

EVA Raportti Robotit töihin: Koneet tulivat – mitä tapahtuu työpaikoilla? Taneli Tikan artikkeli ”kun kone ottaa ohjat”: http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2016/09/Robotit-t%C3%B6ihin.pdf

EVA Raportti Robotit töihin: haastattelussa Taneli Tikka (video):
https://www.youtube.com/watch?v=QUrK21t3q1c

Lisätietoja:
Jessica Diktonius, Tiedon mediasuhteet, jessica.diktonius@tieto.com, +358 40 709 9176

TIETO OYJ

JAKELU

Keskeiset mediat

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia