Tieto palkitsi paremman arjen tekijöitä

Vuoden 2014 Tietoteko-kilpailun voittajat ovat löytyneet Päijät-Hämeestä, Itä-Savosta ja Oulusta. Tieto Oyj palkitsi viidettä kertaa innovatiivisia tietojärjestelmien hyödyntäjiä.

Kotihoitoprosessien tehostuminen ja hoidon laadun parantuminen, terveydenhuollon kansallinen edelläkävijyys ja varhaiskasvatuksen asiakaspalvelun merkittävä paraneminen saavuttivat voitot vuoden 2014 Tietoteko-kilpailussa. Palkittuja organisaatioita ovat Peruspalvelukeskus Aava Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä, Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja Oulun kaupungin varhaiskasvatus.

”Tämän vuoden ehdokkaat edustivat monipuolisesti yhteisiä tavoitteitamme: hoidon, palvelun, elämänlaadun ja kasvatustyön paranemista”, iloitsee Tiedon sosiaali-ja terveydenhuollon toimialajohtaja Arto Ryymin.

Sosiaalipalvelut-kategorian voiton vei Peruspalvelukeskus Aavan panostus kotihoidon optimointiin, jonka vaikutukset voidaan laskea suoraan asiakaspalveluun ja talouteen. Monen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijan haasteena on väestön ikääntyminen ja samanaikainen resurssien väheneminen. Aavassa välitön asiakasaika on pidentynyt ja hoidon laatu parantunut optimoinnin myötä. Myös hoitajamitoitus on tarkentunut, mikä minimoi mahdollisia lomautuksia ja mahdollistaa säästöjä sijaisresursseissa. Suunnittelutyöstä on vapautunut huomattavasti aikaa varsinaiseen asiakastyöhön.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri on keskittynyt pitkäjänteisesti tietojärjestelmien kehitystyöhön, mikä näkyy parantuneena asiakaspalveluna ja hoitona. Määrätietoinen työ palkittiin terveydenhuollon Tietotekona erityisesti kansallisena tiennäyttäjänä Potilastiedon arkistoon liittymisessä. Potilastietojen kansallinen yhteensopivuus edesauttaa hyvää ja turvallista hoitoa yli organisaatiorajojen. Itä-Savon sairaanhoitopiiri on ansioitunut myös monien muiden ratkaisujen pilotoinnissa ja kehitystyössä, mistä hyötyvät myös muut terveydenhuollon organisaatiot, ammattilaiset ja potilaat.

Oulun kaupungin varhaiskasvatus on panostanut asiakaspalveluprosessien kehittämiseen, mikä poiki Varhaiskasvatuksen Tietoteko-voiton. Oulu on osallistunut tiiviisti Lifecare Palveluohjauksen kehitystyöhön ja hyödyntänyt sitä tehokkaasti. Palveluohjaus on tehostunut kolmanneksen aiempaan verrattuna, ja automaatiotoiminnot vähentäneet merkittävästi manuaalityötä. Asiakkaiden – lapsiperheiden – palvelu on nopeampaa, tasavertaisempaa ja oikea-aikaista. Panostus käytettävyyden kehittämiseen on hyödyttänyt myös muita varhaiskasvatuksen asiakkaita.

Tietoteko on Tiedon jakama tunnustus, joka kannustaa ja inspiroi jakamaan pieniäkin tekoja, jotka edesauttavat arjen sujumista. Tietoteoksi katsotaan kaikki mikä kehittää, parantaa ja tukee toiminnan ja palveluiden sujuvuutta Tiedon kanssa kehitettyjen ratkaisujen avulla.

Lisätietoja:
Arto Ryymin, sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtaja, Tieto, puh. 0400 821 148, arto.ryymin[at]tieto.com

TIETO OYJ                                                                               

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ja tuotekehityspalveluita viestintäteknologian ja sulautettujen järjestelmien alueella. Yhtiön tuotekehitysliiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat maailmanlaajuisesti. Tieto on sitoutunut kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa tietotekniikan ja vahvan toimiala- ja asiakasymmärryksen avulla, sekä auttaa asiakkaitaan löytämään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan muutoksessa. Me Tiedossa uskomme jatkuvaan kehittymiseen ja työmme tuloksiin.

Tieto on perustettu vuonna 1968 ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 14 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX:ssä Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja osoitteessa www.tieto.fi.

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa