Tieto sai ensimmäisenä tietoturvasta suojaustason III todistuksen Viestintävirastolta

TIETO OYJ                           LEHDISTÖTIEDOTE              7.5.2015 klo 9.00

Viestintävirasto on myöntänyt Tiedolle suojaustason III vaatimuksenmukaisuustodistuksen Valtionhallinnon Konesali- ja kapasiteettipalvelusta. Tiedon saama todistus on ensimmäinen Viestintäviraston myöntämä tämän tason vaatimuksenmukaisuustodistus.

Viestintäviraston arvioinnin perusteena on käytetty Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) vaatimuksia.

Tieto on tuottanut kesästä 2013 lähtien Valtionhallinnon Konesali- ja kapasiteettipalvelua Hanselin kanssa tehdyn puitesopimuksen mukaisesti. Yhtenä sopimuksen keskeisenä tavoitteena on Valtionhallinnon tietoturvallisuuden yhdenmukaistaminen.

”Korotetun turvatason konesali- ja kapasiteettipalvelut ovat Suomelle ensiarvoisen tärkeitä. Me Tiedossa olemme erittäin ylpeitä saadessamme tuottaa ne valtionhallinnon toimijoille”, kertoo johtaja Ari Karppinen Tiedosta.

”Puitesopimusasiakkaat saavat Tiedolta Valtionhallinnon suojaustason III vaatimukset täyttävää konesali- ja kapasiteettipalvelua. Tämä ratkaisu myös yhdenmukaistaa puitesopimusasiakkaiden järjestelmien tietoturvaa, koska tietoturvan kannalta keskeisimmät toiminnot sisältyvät jo siihen”, toteaa tietoturvasta vastaava johtaja Mikael Salonaho Tiedolta.

Tiedon ja Hanselin sopimukseen kuuluva pilvipalvelu takaa joustavan kapasiteetin hallinnan puitesopimusasiakkaille. Tieto on rakentanut valtiolle oman yksityisen pilven ja järjestelmänhallintaratkaisuja, joilla tuotetaan automatisoituja palveluita tietoturvallisesti. Yhteinen ympäristö standardoituine teknisine ratkaisuineen tarjoaa toimintavarmuutta ja merkittäviä kustannussäästöjä. Valtionhallinnon organisaatiot saavat konesali- ja kapasiteettipalvelut käyttöönsä ottamalla yhteyttä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin, joka tuottaa valtionhallinnon organisaatioille keskitetysti kaikki perustietotekniikkapalvelut.


Lisätietoja:
Ari Karppinen, jatkuvista palveluista vastaava johtaja, puh. 020 727 1137, ari.karppinen[at]tieto.com

Tietoturva: Mikael Salonaho, riskienhallintajohtaja, puh. 050 568 6611, mikael.salonaho[at]tieto.com

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, tuotantojohtaja Seppo Mellas, puh. 0400 504 205, seppo.mellas[at]valtori.fi

TIETO OYJ

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös tuotekehityspalveluita viestinnän ja sulautettujen teknologioiden alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto innostaa ja haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa vauhdittamiseksi.

Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa