Tieto tehostaa viranomaisten asiakirja- ja asianhallintaa Ruotsissa

Tieto on solminut sopimuksen asiakirjan- ja asianhallinnan digitalisoimisesta Ruotsin valtion palvelukeskuksen Statens servicecenterin kanssa. Sopimus on nyt toteutusvaiheessa ja sen kesto on kaksi vuotta – kahden lisävuoden jatko-optiolla.  

Statens servicecenter on valtion viranomainen, joka tarjoaa palkka- ja taloushallinnon palveluja. Sillä on noin 400 työntekijää, joiden tehtävänä on tehostaa valtionhallintoa. Se on lisäksi saanut tehtäväkseen muotoilla viranomaisten yhteisen sähköisen arkistointipalvelun. Tarkoituksena on saavuttaa mittakaavaetuja valtionhallinnossa, koordinoida tarpeita, sekä varmistaa kustannustehokkuus. 

Tieto oli mukana käynnistämässä Statens servicecenterin toimintaa vuonna 2012. Uusi sopimus kattaa Public 360° -järjestelmän toimituksen, asennuksen, kokoonpanon, mukautuksen sekä koulutuksen. Tämän lisäksi sopimukseen sisältyy optioina muita konsultointipalveluita järjestelmän kehittämiseksi edelleen.  

Uuden ratkaisun avulla Statens servicecenter saa standardoidun järjestelmän nopeaan ja tehokkaaseen asiakirja- ja asianhallintaan. Järjestelmää voidaan käyttää mobiililaitteilla, kuten puhelimilla ja tableteilla. Järjestelmä tarjoaa hyvät mahdollisuudet yhteistyöhön myös ulkoisten sidosryhmien kanssa, koska se voidaan integroida helposti muihin järjestelmiin.  

– Olemme erittäin iloisia, että Statens servicecenter haluaa jatkaa yhteistyötä Tiedon kanssa. Monilla viranomaisilla on edessään kaksinkertainen haaste: nykyistä toimintaa on koko ajan tehostettava ja samalla on otettava käyttöön uusia kansalaisille ja ulkoisille sidosryhmille suunnattuja palveluja. On hienoa, että voimme auttaa Statens servicecenteriä modernisoimaan IT-tukeaan asiakirjan- ja asianhallinnassa, sanoo Ruotsin Tiedon julkisen sektorin johtaja Mats Brandt. 

Lisätietoja antavat: 

Mats Brandt, julkisen sektorin johtaja, Tieto Sverige 
puh: +46 70 530 33 25, sähköposti: mats.brandt[at]tieto.com

 Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi   

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa