Tieto tehostamaan syöpäsairauksien hoitoa - digitalisaatio nopeuttaa diagnosointia

Länsi-Götanmaa ottaa ensimmäisenä hallinnollisena alueena Ruotsissa käyttöönsä kattavan ja koordinoidun digitaalisen tukijärjestelmän patologiatoiminnoilleen. Sen avulla on tarkoitus digitalisoida ja tehostaa syöpäsairauksien diagnosointia, varmistaa analyysien laatu ja lyhentää lähetteestä testitulosten saamiseen kuluvaa aikaa merkittävästi.

Tiedon kanssa yhteistyönä toteutettavan hankkeen tavoite on digitalisoida koko Länsi-Götanmaan aluehallinnon patologiaprosessi Patos-nimisen kokonaisratkaisun avulla. Sopimuksen kesto on kymmenen vuotta ja arvo noin 46 miljoonaa euroa. Aluehallinnolla on myös optio yhteistyön jatkamisesta toisella kymmenen vuoden jaksolla.

– Muutamme kliinisen patologian toimintatapaa kokonaisuudessaan. Patologiatoiminnan prosesseja ja diagnostiikkaa ei ole ennen koordinoitu täysin digitaalisesti missään. Odotamme laadun parantuvan merkittävästi. On myös tärkeää, että potilaamme eivät joudu vastaisuudessa odottamaan testivastauksiaan pidempään kuin on välttämätöntä, sanoo Mikael Wintell, joka vastaa Länsi-Götanmaan alueen terveyden- ja sairaanhoidon toiminnan kehittämisestä.

Ruotsin hallitus päätti hiljattain syövän hoidon tehostamisesta ja odotusaikojen lyhentämisestä. Tällä hetkellä lähetteen saamisesta hoidon alkamiseen kuluu keskimäärin yli kuukausi, muun muassa siksi, että kudosnäytteiden analysointi kestää. Tulokset ohjaavat potilaiden seurantaa ja jälkihoitoa, sekä antavat käsityksen potilaan ennusteesta. Kun hoitoprosessista tulee digitaalinen, potilas voi saada tulokset nopeammin ja tarvittavat toimenpiteet voidaan aloittaa varhaisemmassa vaiheessa.

– Tämä on tärkeää syövän diagnosoinnin tehostamiseksi. Tarkkojen ja nopeiden testitulosten saaminen luo edellytykset syövän hoidon tehostamiselle, kertoo Lars Lundgren, kliinisen patologian ja genetiikan osaston toiminnanjohtaja Sahlgrenin yliopistollisesta sairaalasta Göteborgista.

Patos-järjestelmän käyttöönotto alkaa jo vuoden 2015 aikana. Kaikki Länsi-Götanmaan alueen patologialaboratoriot - Sahlgrenin yliopistollinen sairaala, NU-sjukvården sekä Södra Älvsborgin sairaala - ovat mukana uudistuksessa.

– Patologialaboratorioiden digitalisointi merkitsee potilaille parempaa ja turvallisempaa palvelua. Länsi-Götanmaan alue on nyt kehityksen kärjessä, ja uskomme, että useat muut tulevat lähtemään samaan suuntaan, sanoo Kenth Olofsson, NU-sjukvårdenin patologian toiminnanjohtaja.

Tieto on koonnut Patos-järjestelmän toteuttamiseksi ryhmittymän, jossa ovat yhteistyökumppaneina mukana Dako, LRI ja Lexmark sekä muita yrityksiä prosessinkehityksen, laboratoriolaitteiden, materiaalitoimitusten, digitaalisen kuvankäsittelyn ja kuva-analyysin aloilta.

– Olemme saaneet erittäin tärkeän toimeksiannon, joka vastaa myös omia tavoitteitamme ja näkemyksiämme julkisen sektorin digitalisoimisesta ja tehokkaamman palvelun tarjoamisesta kansalaisille. Yhteistyömme Länsi-Götanmaan aluehallinnon patologiatoiminnan kanssa merkitsee suurta edistysaskelta koko syöpädiagnostiikan kehitykselle Pohjoismaissa, kertoo Håkan Dahlström, Tiedon julkisen sektorin toimialajohtaja.

Lisätietoja:

Håkan Dahlström, julkisen sektorin johtaja, Tieto
puh: +46 70 633 4000, sähköposti: hakan.dahlstrom[at]tieto.com

Lars Lundgren, kliinisen patologian ja genetiikan osaston toiminnanjohtaja, Sahlgrenin yliopistollinen sairaala
puh: +46 70 082 3165, sähköposti: lars.gu.lundgren[at]vgregion.se

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös tuotekehityspalveluita viestinnän ja sulautettujen teknologioiden alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto innostaa ja haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa vauhdittamiseksi.

Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Länsi-Götanmaan aluehallinto vastaa siitä, että alueen 1,6 miljoonaa asukasta saavat tarvitsemansa terveyden- ja sairaanhoidon palvelut. Aluehallinnon palveluksessa on noin 48 000 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 55 miljardia kruunua (5,9 miljardia euroa) vuodessa, josta terveyden- ja sairaanhoito kattaa noin 90 prosenttia. Lisätietoja: www.vregion.se

Avainsanat:

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa