Ahlstrom Paper Groupin Optimill - järjestelmän kehitys- ja ylläpito TietoEnatorille

Ahlstrom Paper Groupin Optimill -järjestelmän kehitys- ja ylläpito TietoEnatorille TietoEnator on tehnyt sopimuksen Ahlstrom Paper Groupin Optimill - järjestelmän kehitys- ja ylläpitotoiminnasta. Kehitys- ja ylläpitotoiminnan vastuu sekä siihen liittyvät ohjelmistot siirtyivät TietoEnatorille 1.1.2001. Sopimus on jatkoa yhtiöiden pitkäaikaiselle yhteistyölle Optimill -järjestelmän kehittämisessä. Järjestely tukee TietoEnatorin kasvustrategiaa ja vahvistaa sen asemaa johtavana paperi- ja kartonkiteollisuuden tehdasjärjestelmätoimittajana. Optimill on operatiivinen kokonaisjärjestelmä, joka sisältää myynninhallinta-, tuotannonhallinta- ja laatuinformaatiosovellukset. Järjestelmässä on yhdistetty Ahlstromin erityistarpeisiin kehitettyjä osia sekä TietoEnatorin paperi- ja kartonkitehtaiden TIPS-tuoteperheen moduuleita. Optimill on toimitettu seitsemälle Ahlstrom Paper Groupin tehtaalle Suomessa, Saksassa, Italiassa, Ranskassa ja USAssa. Vuoden 2001 aikana järjestelmän käyttö laajenee siten, että se on käytössä yhteensä 14 tehtaalla. Optimill-järjestelmän avulla Ahlstrom optimoi ja yhtenäistää operatiiviset liiketoimintaprosessinsa tilauksesta laskutukseen. Myynninhallinta on keskitetty aluekohtaisiin järjestelmiin. Tehdasjärjestelmät toimivat hajautetusti tuotantolaitoksissa. Lisätiedot: Ahlstrom Corporation, Matti Aaltonen, johtaja, 050 378 7853 TietoEnator Oyj:, Sakari Ruotsalainen, johtaja puh. +358 3 217 5934, 040- 5116165 ja Matti Fontell, osastopäällikkö puh. +358 9 3486 4351, 040-5359110 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00050/bit0002.pdf