Asiakaslähtöinen panostus uusmediaan ja sähköisiin palveluihin

Asiakaslähtöinen panostus uusmediaan ja sähköisiin palveluihin TietoEnator osti Visual Systemsin TietoEnator Oyj on ostanut koko osakekannan uusmediakonsultointiyritys Visual Systems Oy:stä, josta se omisti aikaisemmin 20 prosenttia. Kauppa on osa TietoEnatorin strategiaa tarjota kattavasti korkean jalostusarvon tietotekniikka- ja digitaalisen median palveluita. Kansainvälisten uusmediamarkkinoiden kasvun jatkuessa palveluntarjoajien avainkysymykseksi on nousemassa kyky integroida uusmediapalveluita liiketoiminnan ydintietojärjestelmiin. Digitaalisen median projektien muuttuessa entistä vaativammiksi ja laajemmiksi tarvitaan luotettavia systeemi-integraattoreita, joilla on vahva kokemus projektinhallinnasta ja laajoista tietokannoista sekä hyvä toimialatuntemus. Visual Systemsin oston taustalla on TietoEnatorin halu vastata markkinoiden tarpeisiin. TietoEnator on yksi Euroopan johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen tarjoajista ja Visual Systems digitaalisen median ja sähköisen asioinnin ratkaisujen pioneeri. Yhdessä ne tarjoavat täyden valikoiman tietotekniikan, uusmedian ja sähköisen liiketoiminnan ja asioinnin osaamista. TietoEnatorin suunnitelmien mukaan Visual Systemsin on määrä kasvaa niin, että se työllistää vuoteen 2003 mennessä 600 digitaalisen median ammattilaista kuudessa eri maassa. Yhteistyön odotetaan luovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia TietoEnatorin painopistealueiden ytimessä: tietoliikenteessä, kaupan alalla, energia-alalla, mediassa ja julkisella sektorilla. Kauppa tukee myös Visual Systemsin asiakaslähtöistä kasvustrategiaa. Yhdessä TietoEnatorin kanssa Visual Systemsillä on mahdollisuus kasvaa, kansainvälistyä ja panostaa samalla pitkäaikaisiin asiakassuhteisiinsa. Visual Systems säilyy kaupassa TietoEnatorin itsenäisenä tytäryhtiönä, jolla on oma yrityskuvansa ja -kulttuurinsa. Yhtiön painopistealueisiin kuuluu yhdessä TietoEnatorin kanssa toteutettavat asiakasprojektit. Samalla Visual Systems jatkaa käytettävyyden, käyttökokemusten sekä uusmediabrandien ja -konseptien kehittämistä. "Visual Systems tukee kykyämme tarjota kokonaisvaltaisia palveluita avainasiakkaillemme. Se on myös eräänlainen keihäänkärki uusien merkittävien asiakassuhteiden luomiseksi sekä Suomessa että ulkomailla", sanoo TietoEnatorin Palvelut -liiketoiminta-alueen johtaja Pentti Heikkinen. "Kauppa antaa Visual Systemsille parhaat mahdollisuudet palvella sekä nykyisiä että tulevia asiakkaitamme. Meidän on pakko kasvaa, jotta voimme vastata asiakkaittemme ja uusmediamarkkinoiden jatkuvasti monimutkaistuviin vaatimuksiin", jatkaa Visual Systemsin toimitusjohtaja Pekka Viljakainen. Valtaosan TietoEnatorin ostamista osakkeista omisti aikaisemmin Pekka Viljakainen perheineen. Kauppa toteutetaan osakevaihtona. TietoEnator laskee liikkeelle 1.039.102 uutta osaketta ja vaihtaa ne Visual Systemsin osakkeisiin. Visual Systemsin vähemmistöomistajat saavat osakkeensa kaupanteon yhteydessä, ja Pekka Viljakainen (toimitusjohtaja ja pääomistaja) sekä Jukka Tiainen saavat osakkeensa erä kerrallaan viiden vuoden kuluessa. Visual Systemsin hankinta osakkeiden vaihdon kautta ei synnytä goodwilliä suomalaisen hyvän kirjanpitotavan mukaan. Visual Systemsin osakkeet vaihdetaan TietoEnatorin osakkeisiin Oy Visual Systems Ltd:n osakekannasta hankittava 80 prosentin osuus rahoitetaan osakevaihdolla. TietoEnator Oyj laskee liikkeeseen 1.039.102 uutta osaketta ja vaihtaa ne Oy Visual Systems Ltd:n 200 osakkeeseen. Osakeannin seurauksena TietoEnatorin osakepääoma kasvaa 872.845,68 eurolla ja osakemäärä 1.039.102 osakkeella, joiden kunkin vasta-arvo on noin 0,84 euroa ja merkintähinta 1,33 euroa osakkeelta. Suomen kirjanpitolain mukaan kaupasta ei tuloudu liikearvojen poistoja (goodwill). TietoEnatorin uudet osakkeet, jotka Visual Systemsin vähemmistöomistajat merkitsevät, lasketaan liikkeeseen kaupantekohetkellä. Pekka Viljakainen (toimitusjohtaja ja pääomistaja) ja Jukka Tiainen saavat osakkeensa erissä viiden vuoden aikana edellyttäen, että ovat edelleen TietoEnatorin tai Visual Systemsin palveluksessa. TietoEnatorin uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Visual Systemsin osakkeenomistajien merkittäviksi. Osakepääoman korotuksesta päätettiin varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2000 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeet on merkittävä ja maksettava viimeistään 31.5.2000. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon vuodelta 2000. TietoEnator omistaa ennestään 20 prosenttia Visual Systemsin osakekannasta. TietoEnator osti 20 prosenttia Visual Systemsin osakekannasta 11.775.000 markan kauppahinnalla 18.8.1999. Lisätietoja: TietoEnator, Pentti Heikkinen, (09) 862 60780, 0400-438611, e-mail: pentti.heikkinen@tietoenator.com Visual Systems, Pekka Viljakainen, (09) 8568 7111, 0500-673 962, e-mail: pekka.viljakainen@visualsystems.fi TietoEnator Oyj on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalveluiden toimittajista Euroopassa. Yhtiön henkilöstön määrä on yli 10 000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat telekommunikaatio, finanssi, julkiset palvelut ja metsäteollisuus. Lisätietoja saat Internet-palvelustamme www.tietoenator.com, sähköpostitse info@tietoenator.com tai puhelimitse (09) 862 6000. Oy Visual Systems Ltd. on kokonaisvaltaisiin digitaalisen median ja sähköisen asioinnin ratkaisuihin erikoistunut uusmediayritys. Luotamme yksinkertaiseen ja perinteiseen reseptiin: asiakkaan palvelemiseen. Visual Systemsin palveluksessa on noin 80 digitaalisen median ammattilaista. Viime vuoden liikevaihtomme oli 3,2 miljoonaa euroa ja liikevoittomme 470 000 euroa. Yhtiömme on 11 vuotta nuori, kannattava ja täysin velaton. Luottoluokituksemme on AAA (D&B). Visual Systemsin asiakkaita ovat muiden muassa Osuuspankki-ryhmä, SanomaWSOY, Compaq, Volvo Auto, Microsoft, Fortum, Philips Nordic ja MTK. TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00400/bit0002.pdf