Diabeteshoidon seuranta liitetty TietoEnatorin Efficaan

Diabeteshoidon seuranta liitetty TietoEnatorin Efficaan TietoEnator ja ProWellness ovat sopineet Diabeteksen hoidon laatujärjestelmän liittämisestä osaksi Effica-järjestelmää. Diabetesjärjestelmä, samoin kuin TietoEnatorin Effica-kokonaisuuskin, on käytössä laajasti suomalaisissa terveydenhuollon organisaatioissa ja liitännällä haluttiin tarjota Effican käyttäjille sen joustava käyttömahdollisuus. Nyt toteutettu ratkaisu mahdollistaa Effican käyttäjille syvällisemmän diabeteksen hoidon seurannan ja hoidon laadun kehittämisen. Diabeteksen hoidon laatujärjestelmä nojautuu sisällöltään kansalliseen hoitosuositukseen ja DEHKO-malliin. Tämä tarjoaa diabeteksen hoidon kannalta olennaisen tiedon nähtäville ja nopeuttaa hoitohenkilökunnan päivittäistä työtä. Myös tarvittava laatuinformaatio kertyy työskentelyn lomassa ja käyttäjän on mahdollista saada välitöntä palautetta omasta työstään. Järjestelmä avaa myös yhteyden kotiin, jolloin potilas voidaan ottaa aktiiviseksi hoitotiimin jäseneksi. Potilas voi olla yhteydessä hoitotiimiinsä Internetin tai matkapuhelimen avulla niin usein kuin se hänen elämäntilanteensa kannalta on tarpeellista. Tavoitteena on myös vähentää tarpeettomia vastaanottokäyntejä niiltä potilailta, joilla tilanne on hallinnassa. Internet- ja mobiiliteknologian ansiosta järjestelmä mahdollistaa tiedon hyödyntämisen koko diabeteksen hoitoketjussa perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon ja edelleen kotiin. Diabeteksen hoito vaatii erityistä seurantaa ja hoidon laadun kehittämistä. Suomen hyvin järjestetystä diabeteshoidosta huolimatta yli puolella diabeetikoista on huono hoitotasapaino, mikä aiheuttaa kalliita lisäsairauksia ja heikentää merkittävästi potilaan elämänlaatua. Diabeteksen hoidon laadun kehittämisellä haetaankin jopa miljardiluokan vuosittaisia säästöjä. Lisätietoja:Marja Madetoja, markkinointijohtaja, ProWellnes Oy, puh. 0424- 5555 502 marja.madetoja@prowellness.com Hannu Puuronen, TietoEnator Oyj, toimialajohtaja, puh. (08) 5372 743, hannu.puuronen@tietoenator.com TIETOENATOR OYJ TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00640/bit0002.pdf