Espoon kaupungin ja TietoEnatorin toteuttamat verkkosivut käyttöön

Espoon kaupungin ja TietoEnatorin toteuttamat verkkosivut käyttöön - ensimmäisenä sähköisenä asiointimahdollisuutena nuorisovaalien äänestysjärjestelmä Espoon kaupungin yhteistyössä TietoEnatorin kanssa suunnittelemat ja toteuttamat verkkosivut avataan kaupunkilaisille 28.11. Uudistuneiden verkkosivujen käyttöönotto on osa kaupungin ja TietoEnatorin joulukuussa 2000 käynnistynyttä kolmivuotista e-palveluhanketta, jossa TietoEnator toimii Espoon kaupungin kumppanina. Samaan aikaan käynnistyvät hankkeen ensimmäiset sähköiset asiointipalvelut kuten mahdollisuus äänestää Internetin tai matkapuhelimen välityksellä syksyn nuorisovaaleissa. TietoEnator vastaa hankkeessa sisällön tuotannon perusratkaisuista ja käyttöpalveluista sekä toimii kumppanina e-palveluiden toteuttamisessa. Ainutlaatuista hankkeessa on sen kokonaisvaltaisuus. TietoEnator ja Espoon kaupunki käynnistivät hankkeen laatimalla kaupungin e- palvelustrategian sekä -vision. Kaupungin e-palvelulle ja järjestelmälle on luotu graafinen ilme sekä suunniteltu internet-, intranet- ja extranet-toiminnot. Hankkeen tuotantojärjestelmä perustuu Visual Systemsin Elevation -järjestelmään. Nyt kun perusjärjestelmä on valmiina, hanke jatkuu luomalla ja tuottamalla kaupungille eri tyyppisiä vuorovaikutteisia palveluja sähköisine asiointimahdollisuuksineen. Espoon kaupungin e-palveluhankkeeseen sisältyy lukuisia kokonaan uusien palvelujen ja toimintatapojen kehittämisprojekteja, joista esimerkkinä maailmanlaajuisestikin ensimmäistä kertaa toteutettava nuorisovaalien äänestysjärjestelmä. Espoon nuorisovaaleissa äänestetään myös internetin tai kännykän välityksellä Espoon kaupunki ja TietoEnator ovat toteuttaneet yhteistyössä äänestysjärjestelmän, jonka mukaisesti nuoret voivat äänestää 29.11. - 7.12. järjestettävissä nuorisovaaleissa omaa ehdokastaan joko postitse, Internetin tai matkapuhelimen välityksellä. Internetin ja matkapuhelimen avulla äänestäminen on mahdollista 29.11. - 1.12. Uuden äänestysmenetelmän toivotaan lisäävän nuorten äänestysaktiivisuutta. Erityistä huomiota on kiinnitetty tietoturvaan sekä vaalisalaisuuden ylläpitämiseen. TietoEnator on kehittänyt ratkaisun, jossa äänestäjä saa käyttöönsä yksilöllisen kertakäyttötunnuksen. Näin voidaan varmistua siitä, että kukin äänestäjä äänestää vain kerran. Äänestäjän henkilöllisyys pysyy salaisena, mutta kuitenkin varmistettuna. Espoon nuorisovaaleissa äänioikeutettuja 13-20 -vuotiaita espoolaisia on noin 21 000. Ehdokkaita vaaleissa on 74, joista nuorisovaltuustoon valitaan 30 nuorison edustajaa eli 15 tyttöä ja 15 poikaa. Lisätietoja: Ritva Pihlman, TietoEnator Oyj. Puh (09) 862 53741 Simo Reipas, Espoon kaupunki, puh. (09) 8162 2265 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 10.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT01000/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT01000/bit0001.pdf