Genimapilta ja TietoEnatorilta uusi palvelukonsepti metsäteollisuuteen

Genimapilta ja TietoEnatorilta uusi palvelukonsepti metsäteollisuuteen TietoEnator -Forest ja Genimap ovat kehittäneet uudentyyppisen paikkatietopalvelun metsäteollisuuden sekä maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Reaaliaikaisesti paikkatietoja hyödyntävä integroitu GIS-ratkaisu (Geographical Information System) käsittää tarvittavat digitaaliset kartta- aineistot, paikkatieto-ohjelmistot sekä metsäteollisuuden että maa- ja metsätalouden erikoisohjelmistot. Uuden palvelun avulla metsäyritykset voivat käsitellä nykyistä paremmin tietoja esimerkiksi hakkuu- ja suojelualueistaan sekä tuotannostaan eri puolilla maailmaa. Uutta pavelukonseptia markkinoidaan sekä kotimaisille että kansainvälisille metsäteollisuuden yrityksille. TietoEnator ja Genimap arvioivat kansainvälisten paikkatietoa hyödyntävien metsäteollisuuden sekä maa- ja metsätalouden markkinoiden kasvavan voimakkaasti lähivuosina. TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com Genimap Oy on Karttakeskus Oy:n ja Geodata Oy:n fuusion tuloksena syntynyt Suomen johtava paikkatietoalan yritys. Yhtiön kolme liiketoiminta-aluetta ovat paikkatietoratkaisut, internet- ja mobiiliratkaisut sekä kustannustoiminta. Genimap Oy on WSOY:n tytäryhtiö, joka on Pohjoismaiden suurimman pörssinoteeratun viestintäyhtiön SanomaWSOY Oyj:n itsenäinen tytärkonserni. Paikkatietoratkaisujen kehittämisessä Genimap Oy:n merkittävin yhteistyökumppani on yhdysvaltalainen paikkatieto- ohjelmistojen maailmanlaajuinen markkinajohtaja MapInfo Corporation, joka on myös Genimap Oy:n vähemmistöosakas. Lisätietoja antaa: TietoEnator Oyj, Forest Operations Johtaja Hannu Pystynen, puh. 03 235 9965, hannu.pystynen@tietoenator.com Osastopäällikkö Filip Schulman, puh. 09 3486 4378, filip.schulman@tietoenator.com Genimap Oy Toimitusjohtaja Antero Vuorio, puh. 0201 340 410, antero.vuorio@genimap.com Avainasiakaspäällikkö Ari Purhonen, puh. 0201 340 431, ari.purhonen@genimap.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00580/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00580/bit0002.pdf