Hallitus päätti yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

TIETOENATOR OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.9.2000 KLO 9.15 1 (1) Hallitus päätti yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta TietoEnator Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokoukselta 29.3.2000 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on parantaa omistaja-arvoa kasvun, kannattavuuden ja pääoman tehokkaan käytön avulla. Yksi tapa tehostaa pääoman käyttöä on ehkäistä taseen ylipääomittumista. Yhtiö ostaa omia osakkeitaan vähentääkseen negatiivista nettovelkaantumisastetta (nettovelat suhteessa omaan pääomaan). TietoEnatorin pitkän aikavälin tavoite on kasvaa 20% vuosittain. Tämä kasvu rahoitetaan liiketoiminnan kassavirralla sekä tarvittaessa nopeasti käyttöönotettavilla yritystodistusohjelmilla. Osakkeita hankitaan seuraavin ehdoin: 1. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan noin 49 milj. eurolla. 2. Osakkeita hankitaan Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. 3. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman arvopaperipörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/27/20000927BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/27/20000927BIT00410/bit0002.pdf