Henkilöstön optiolainan 1996 optio-oikeuksilla merkittyjen osakkeiden...

Henkilöstön optiolainan 1996 optio-oikeuksilla merkittyjen osakkeiden osinko-oikeus Henkilöstön optiolainan 1996 optio-oikeuksilla merkityillä osakkeilla on osinko-oikeus osakkeiden merkintävuodelta. Oikeus vuodelta 2000 jaettavaan osinkoon on osakkeilla, jotka on merkitty ja maksettu viimeistään 29.12.2000. Ohjeet osakkeiden merkitsemiseksi saa merkintäpaikkana toimivasta PCA Corporate Finance Oy:stä, Eteläranta 12, 00130 Helsinki, p. 09-6133 4400, fax 09-6133 4433. Pörssissä viimeistään 21.12.2000 tehdyillä ja 28.12.2000 suoritetuilla kaupoilla ostetuilla optio-oikeuksilla on mahdollisuus merkitä osakkeita siten, että merkityt osakkeet saavat oikeuden vuodelta 2000 jaettavaan osinkoon. Tätä myöhemmin tehdyillä ja suoritetuilla kaupoilla ostetuilla optio-oikeuksilla ei ole mahdollisuutta merkitä osakkeita siten, että osakkeet saisivat oikeuden vuodelta 2000 jaettavaan osinkoon. Henkilöstön optiolainan 1996 optio-oikeuksilla merkittyjen osakkeiden lisäerien listaukset vuoden 2001 aikana Optio-oikeuksilla merkittyjä uusia osakkeita ei listata erikseen. Optio- oikeuksilla merkittyjen osakkeiden lisäeriä listataan tarvittaessa päälistalle seuraavasti: -29.12.2000 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 4.1.2001 -viimeistään varsinaisen yhtiökokouksen päättämänä osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkityt osakkeet listataan arviolta kolmantena täsmäytyspäivää seuraavana pankkipäivänä. Ellei yhtiökokous päätä osingon maksamisesta, viimeistään yhtiökokouspäivänä merkityt osakkeet listataan arviolta kolmantena yhtiökokouspäivää seuraavana pankkipäivänä. Yhtiökokouksen aikataulu tullaan julkistamaan tulostietojen julkistamisen yhteydessä 15.2.2001. -4.6.2001 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 7.6.2001. -6.8.2001 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 9.8.2001. -8.10.2001 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 11.10.2001. -3.12.2001 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 7.12.2001. -17.12.2001 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 20.12.2001. -31.12.2001 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 4.1.2002. TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman arvopaperipörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/15/20001215BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/15/20001215BIT00130/bit0002.pdf