Jämsän sosiaalitoimi ottaa käyttöönsä TietoEnatorin tietojärjestelmän

Report this content

Jämsän sosiaalitoimi ottaa käyttöönsä TietoEnatorin tietojärjestelmän TietoEnator toimittaa Jämsän kaupungin sosiaalitoimen asiakaspalvelun ja johtamisen avuksi Effica-järjestelmän. Vaiheittain toimitettava ratkaisu käsittää päivähoidon, yksilö- ja perhehuollon, elatusturvan, lastenvalvonnan sekä kotihoidon. - Tavoitteenamme on parantaa kuntalaisten sosiaalipalveluja ja edistää asiakaslähtöistä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. Ajantasaisten tietojen ja kunkin henkilön kokonaistilanteen on oltava kaikkien siihen oikeutettujen työntekijöiden käytössä. Tässä moderni tietotekniikka ja luotettava tiedonhallinta on meille suureksi avuksi, toteaa sosiaalijohtaja Kari Paunonen. TietoEnator on johtava sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmätoimittaja Pohjoismaissa. Effica-ratkaisu on kehitetty palvelemaan perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa ja sosiaalitoimea. Tavoitteena on antaa henkilöstölle enemmän aikaa hoito- ja asiakaspalvelutyöhön sekä tukea moniammatillista yhteistyötä niin organisaatioiden sisällä kuin alueellisestikin. Lisätietoja: Olli Vuori, markkinointipäällikkö, TietoEnator, puh. (03) 2359 225 tai 0400 864669, olli.vuori@tietoenator.com Kari Paunonen, sosiaalijohtaja, Jämsän kaupunki, puh. (014) 717 2300, kari.paunonen@jamsa.fi TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 12.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/04/20021004BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/04/20021004BIT00270/wkr0002.pdf