Kemijoki Oy:lle TietoEnatorin talous- , henkilöstö- ja kunnossapidon järjestelmät

Kemijoki Oy:lle TietoEnatorin talous- , henkilöstö- ja kunnossapidon järjestelmät TietoEnator uusii Kemijoki Oy:n IT-järjestelmät. Toimitettavilla järjestelmillä Kemijoki hoitaa voimalaitosten tuotantokoneistojen kunnossapitotoiminnan hallinnan sekä talous- ja henkilöstöohjauksen. Toimitukseen kuuluvat PowerMainttm -kunnossapidon ja materiaalihallinnan kokonaisohjausjärjestelmä sekä Economa-talousohjauksen ja Persona- henkilöstöohjauksen järjestelmät. Tiedon ja avainresurssien tehokas hallinta on tärkeä strateginen asia Kemijoki Oy:lle. "Hankittavien järjestelmien avulla yritys kehittää liiketoimintaansa, parantaa kustannustehokkuutta ja -tietoisuutta, sekä yhtenäistää ja yksinkertaistaa toimintamalleja", sanoo projektipäällikkönä toimiva voimalaitospäällikkö Timo Torvinen. TietoEnatorin EAM-yksikkö (Enterprise Asset Management System) kehittää kunnossapidon tietotekniikkaa sekä kunnossapidon palvelutoimittajille että tuotantolaitoksille. Tärkeimpiä asiakastoimialoja ovat muun muassa energia, metsäteollisuus ja valmistava teollisuus sekä näitä palveleva service-liiketoiminta. Talous, henkilöstö, asiakassuhteet ja informaationhallinta ovat organisaation neljä avainresurssia, joiden sovelluksiin ja ratkaisuihin TietoEnator Resource Management on keskittynyt. Avainresurssien tehokas hallinta nousee lähivuosina entistä strategisemmaksi kysymykseksi ja johtamisen keskeiseksi alueeksi. Lisätietoja: TietoEnator Oyj, EAM, johtaja Jaakko Kuusisaari puh. (09) 862 6000, jaakko.kuusisaari@tietoenator.com TietoEnator Oyj Resource Management, johtaja Veli-Pekka Laukkanen puh. (09) 3290 7178, veli-pekka.laukkanen@tietoenator.com Kemijoki Oy, tekninen johtaja Aimo Takala puh. (016) 740 2276, aimo.takala@kemijoki.fi Kemijoki Oy, voimalaitospäällikkö Timo Torvinen puh. (016) 740 2851, timo.torvinen@kemijoki.fi TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 12.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com Kemijoki Oy on Suomen merkittävimpiin vesivoima-alan osaajiin kuuluva keskinäinen yhtiö, jonka tuotanto myydään vesivoimaosakkeiden suhteessa osakkaille ja sitä kautta valtakunnan kulutukseen. Yhtiö omistaa vesistöalueella kuusitoista vesivoimalaitosta. Vesivoimalaitosten kokonaisteho on 896 megawattia. Kemijoki Oy tuotti vuonna 2001 voimalaitoksillaan sähköä 4078 miljoonaa kilowattituntia. Se vastasi 31 prosenttia kotimaisesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä ja 5,7 prosenttia koko maan sähkön tuotannosta. Yhtiössä työskentelee noin 400 henkilöä. Kemijoki Oy on emoyhtiö konsernissa, jonka tytäryhtiöiden liiketoiminta- alueita ovat sähkön tuotanto vesivoimalla Kymijoella ja Lieksanjoella, sähköverkkoliiketoiminta sekä arktiseen tuulivoimateknologiaan liittyvä tutkimus- ja liiketoiminta. www.kemijoki.fi TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/04/20020604BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/04/20020604BIT00130/wkr0002.pdf