Lillehammerin korkeakoulu ja TietoEnator järjestävät ensimmäisenä Norjassa palkanlaskennan ja henkilöstöasioiden korkeak

Lillehammerin korkeakoulu ja TietoEnator järjestävät ensimmäisenä Norjassa palkanlaskennan ja henkilöstöasioiden korkeakoulukurssin TietoEnator järjestää yhteistyössä Lillehammerin korkeakoulun kanssa valtion korkeakouluissa opintosuorituksena kelpaavan jatko-opintokurssin, jonka aiheena on palkanlaskenta ja henkilöstöasiat. Ensimmäiset opiskelijat aloittavat kurssin helmikuun lopulla. TietoEnator on yksi Norjan johtavista palkanlaskentajärjestelmien toimittajista; sen tarjoamiin ohjelmistoihin kuuluu mm. Huldt & Lillevik, joka on Norjan tunnetuin palkanlaskentajärjestelmä. Yrityksen lisenssimyynti kasvoi vuonna 2000 yli 25 %. "Vuosittain noin 8000 opiskelijaa osallistuu palkanlaskennan ja henkilöstöasioiden kursseillemme, ja mielestämme on selvää, että alan korkeakouluopetusta on lisättävä. Yhteistyö Lillehammerin korkeakoulun kanssa on sen vuoksi todellinen läpimurto jokaisen Norjassa tällä alalla työskentelevän kannalta", sanoo Børre P. Børresen, joka vastaa koko TietoEnator Applications AS:n kurssitoiminnasta. Kurssi kestää vuoden ja vastaa Norjan valtiollisessa korkeakoulujärjestelmässä kymmentä opintoviikkoa tai puolen vuoden opintosuoritusta. Siihen sisältyy ryhmätöitä ja paljon työskentelyä tietotekniikan parissa. Pääsyvaatimuksina ovat Norjassa yleisesti sovellettavat jatko-opintojen pääsyvaatimukset tai vastaavat kuin luonnontieteiden opintoihin vaadittavat. "TietoEnatorilla on palkanlaskenta- ja henkilöstöalan johtavaa asiantuntemusta, kun taas meillä on kiistaton akateeminen pätevyys henkilöstöön sekä talouteen ja hallintoon liittyvissä oppiaineissa. Nämä täydentävät mainiosti toisiaan", sanoo Erik Vea, Lillehammerin korkeakoulun apulaisprofessori. "Meillä on pitkät perinteet elinikäisessä oppimisessa; niitä edustaa mm. jatko-opintokeskuksemme. Tämän vahvan perustan ansiosta voimme tarjota sellaisia jatko-opintoja, joita markkinat kaipaavat." Lisätietoja: Erik Vea, apulaisprofessori, Lillehammerin korkeakoulu, +47 61 28 82 31 erik.vea@hil.no Børre P. Børresen, TietoEnator Applications AS, +47 61 33 36 00 / 90 58 98 79 borre.borresen@tietoenator.com TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00470/bit0002.pdf