Pohjois-Hallannin läänin sairaanhoito kehittää hoidon tietotekniikkatukea TietoEnatorin avulla

Pohjois-Hallannin läänin sairaanhoito kehittää hoidon tietotekniikkatukea TietoEnatorin avulla Pohjois-Hallannin läänin sairaanhoito on solminut kolmivuotisen sopimuksen TietoEnatorin kanssa hoidon hallinnollisten ohjelmistojen SwedeStarin ja Optimeran päivityksestä sekä uusien toimintojen kehittämisestä järjestelmiin. Sopimus perustuu pitempiaikaiseen yhteistyöhön, josta on vuodesta 1995 alkaen sovittu yksivuotisin sopimuksin. Sopimus koskee Varbergin, Falkenbergin ja Kungsbackan sairaaloita. SwedeStar-järjestelmä on tarkoitettu mm. potilasrekisterin hallintaan, ja Optimeran avulla voidaan suunnitella toimintaa. "Solmimalla kolmivuotisen sopimuksen haluamme turvata tulevan kehityksen pitemmällä tähtäimellä. Yhä useammat hankkeet kestävät useita vuosia, ja kolmivuotinen sopimus osoittaa, että luotamme TietoEnatorin kykyyn selviytyä pitempiaikaisesta toimeksiannosta", sanoo Varbergin sairaalan johtaja Kristina Wallentin. Kehitystyö keskittyy elektroniseen potilasrekisteriin, jota edelleen täydennetään eräillä paperidokumenteilla, koska tietynlaisilta asiakirjoilta puuttuu vielä tietotekniikkatuki. "Toivomme, että voimme mm. päästä nopeammin eroon paperilla olevasta potilasrekisteristä yhteistyön avulla", sanoo Kristina Wallentin. Sopimus keskittyy toimenpiteisiin, joiden avulla voidaan entisestään vahvistaa ja yksinkertaistaa tiedonvaihtoa potilasrekisterin ja muiden järjestelmien välillä. Jo tällä hetkellä on päästy pitkälle tavanomaisilla EDI-ratkaisuilla. Röntgen- ja laboratoriovastaukset viedään EDI- toiminnolla suoraan Swedestarin lähete- ja vastaustoimintoon, ja potilasrekisteri päivitetään niillä. Lähetteitä ja elektronisia reseptejä voidaan myös lähettää ulkoisiin järjestelmiin. Sopimukseen sisältyy myös panostuksia uusiin sovelluksiin kuten esimerkiksi kuvien skannaukseen ja digitaaliseen saneluun. Uudet sovellukset integroidaan rekisteriin, minkä ansiosta käyttäjä pääsee suoraan käsiksi uusien sovellusten arkistoihin potilasrekisteristä käsin siitä riippumatta, onko tieto puhe-, teksti- vai kuvamuodossa. "Läänin sairaanhoito on investoinut merkittäviä summia olemassa oleviin järjestelmiin, ja sillä on tällä hetkellä laaja ja arvokas potilastietokanta. Pitkäjänteisen kehitystyön kannalta tärkeää on ollut sekä yhteistyön jatkuvuus että TietoEnatorin toiminta paikallisella tasolla. Uskon, että läänin sairaanhoidon päätös jatkaa järjestelmien kehittämistä ja modernisointia sekä integrointia ympäristöön on hyvä tapa ylläpitää jo tehtyjä investointeja ja saada niistä enemmän irti", sanoo Leif Bäckman TietoEnatorista. Lisätietoja antavat: Kristina Wallentin, sairaalan johtaja, Varbergin sairaala, puh. +46 340 481 000 Leif Bäckman, projektijohtaja, TietoEnator Medical, puh. +46 708 800 485 TIETOENATOR OYJ TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01010/bit0001.rtf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01010/bit0002.pdf