Posti lisää omistustaan Atkos Printmailista

Posti lisää omistustaan Atkos Printmailista Suomen Posti Oy lisää omistustaan TietoEnator Oyj:n ja Postin yhteisyrityksestä Atkos Printmail Oy:stä. Tällä hetkellä Posti omistaa tulostus-, postitus- ja suoramarkkinointipalveluja tuottavasta Atkos Printmailistä 51 prosenttia ja TietoEnator 49 prosenttia. Kaupan jälkeen Postin omistusosuus kasvaa 80 prosenttiin. Osakejärjestelyn taustalla on yritysten tavoite tehostaa toimintaansa keskittymällä omaan ydintoimintaansa ja sitä tukevaan liiketoimintaan. Posti haluaa panostaa kattaviin fyysisen ja sähköisen viestinvälityksen lisäarvopalveluihin. Postille Atkos Printmailin harjoittama sähköinen viestinvälitys ja sitä tukevat palvelut tarjoavat myös mahdollisuuksia kansainvälistymisessä. TietoEnator puolestaan keskittyy korkean jalostusarvon sähköisen liiketoiminnan palveluihin ja sovellusvuokrauspalveluihin. Posti ja TietoEnator tutkivat mahdollisuuksia laajentaa yhteistyötään Suomen ulkopuolelle. Erikoistumisen ja molempien osapuolten osaamisen yhdistämisen uskotaan luovan mahdollisuuksia myös kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamiseen. Kaupasta syntyy TietoEnatorin vuoden 2001 ensimmäisen neljänneksen tulokseen kertaluonteinen 21 miljoonan euron myyntivoitto ennen veroja. Posti ja TietoEnator perustivat Nordic Printmail -nimellä toimineen yhteisyrityksen vuonna 1998. Yhtiössä yhdistyivät Postin viestinvälitysosaaminen ja TietoEnatorin tietotekniikkaosaaminen tehokkaaksi tulostus-, palaute-, suoramarkkinointi-, postitus-, digitaalisen painamisen sekä elektronisen arkistoinnin palvelukokonaisuudeksi. Viime vuonna yhtiö osti Atkos Oy:n suoramarkkinoinnin liiketoiminnan ja otti käyttöön uuden nimen Atkos Printmail Oy. Yhtiön liikevaihto on kuluvana vuonna noin 280 miljoonaa markkaa ja henkilöstöä sillä on noin 500. Lisätietoja: johtaja Juha Salovaara, Viestinvälitys, Suomen Posti, puh.0204 51 4647 varatoimitusjohtaja Juhani Lano, TietoEnator, puh. 0400-441 735 Suomen Posti Oy tarjoaa yrityksille, yhteisöille ja kuluttajille verkostotalouden tarpeisiin soveltuvia viestinvälityksen ja logistiikan kokonaisratkaisuja kattavasti koko maassa sekä kansainvälisesti. Posti- konsernin liikevaihto on yli 6 miljardia markkaa ja henkilöstöä sillä on noin 24 000. Liikevaihdosta noin 80 prosenttia tulee yrityksille tarjottavista palveluista. Suurin osa liikevaihdosta muodostuu perinteisestä kirjeliikenteestä, mutta liiketoiminnoista ripeimmin kasvavat sähköisen viestinnän palvelut sekä logistiset kokonaisratkaisut. Yhtiö on kokonaan valtion omistama. TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman arvopaperipörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00800/bit0002.pdf