Rautaruukki ja TietoEnator neuvottelevat tietotekniikkayksikön ulkoistuksesta

Rautaruukki ja TietoEnator neuvottelevat tietotekniikkayksikön ulkoistuksesta Rautaruukki ja TietoEnator ovat tänään allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka mukaisesti ne aloittavat neuvottelut koko Rautaruukki Tietotekniikka -yksikön liiketoiminnan siirtämisestä TietoEnatorille. Siirron on määrä toteutua 1.3.2001 mennessä. Neuvottelut suunnitelman yksityiskohdista ja toteuttamisesta aloitetaan välittömästi. Hanke on toteutuessaan yksi suurimmista Suomessa tehdyistä ulkoistussopimuksista. Suunnitelman mukaan Rautaruukki Tietotekniikka -yksikön koko liiketoiminta siirretään TietoEnatorin hoidettavaksi. Se kattaa tietojärjestelmien kehittämisen ja ylläpidon sekä käyttöpalvelut. TietoEnatorille siirtyvät myös Tietotekniikka-yksikön käyttöomaisuus sekä nykyisten järjestelmien sovellushallinnan ja käyttöpalveluiden palvelusopimukset. Järjestelmät ovat pääosin mainframe-pohjaisia, mutta osa niistä perustuu hajautettuun teknologiaan ja hajautettuihin käsittelypalveluihin. Rautaruukki Tietotekniikassa työskentelee lähes 150 henkeä Raahessa ja Hämeenlinnassa, jotka siirtyisivät TietoEnatorin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Sovellusten kehittämistä ja ylläpitoa hoitava henkilöstö siirtyy TietoEnatorin Teollisuus-liiketoiminta-alueelle ja käyttöpalveluja hoitava henkilöstö Käsittely- ja verkkopalvelut-liiketoiminta-alueelle. Tietohallinnolla on Rautaruukin liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämisessä merkittävä rooli. Tällä järjestelyllä varmistetaan, että Rautaruukilla on myös tulevaisuudessa käytettävissään tarvittava tuote- ja teknologiaosaaminen, henkilöresurssit ja tietohallintopalveluiden toimivuus. Rautaruukki on Pohjoismaiden suurin teräsyhtiö. Yhtiöllä on tuotevalmistusta 15 Euroopan maassa. Konsernin henkilöstömäärä on noin 12 000. TietoEnatorille järjestely merkitsee teollisuuden kumppanuustoiminnan vahvistumista Pohjois-Euroopassa. Yhtiöllä on toimintaa 16 maassa ja sen teollisuustoimialan toiminnoissa työskentelee 1500 henkeä. TietoEnatorin toiminta-alue vastaa hyvin Rautaruukin tarpeita. Lisätietoja: Harri Ovaska, Teollisuus, puh. 09 34864129, harri.ovaska@tietoenator.com Pekka Hirvonen, Käsittely- ja verkkopalvelut puh. 09 8626 2341, pekka.hirvonen@tietoenator.com TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman arvopaperipörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00580/bit0002.pdf