• news.cision.com/
  • TIETOENATOR/
  • Stora Enso Metsä ottaa käyttöön TietoEnatorin toimittaman puunkuljetusten ohjausjärjestelmän

Stora Enso Metsä ottaa käyttöön TietoEnatorin toimittaman puunkuljetusten ohjausjärjestelmän

Report this content

TIETOENATOR OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 11.11.2002 KLO 10.00 1 (1) Stora Enso Metsä ottaa käyttöön TietoEnatorin toimittaman puunkuljetusten ohjausjärjestelmän Stora Enso Metsä on ottanut käyttöön TietoEnatorin toimittaman uuden puunkuljetusten ohjausjärjestelmän. Se laskee tehokkaimmat reitit metsästä tehtaille ja minimoi autojen tyhjänä ajon. Kun tarvittavien resurssien määrä on optimoitu, ohjausjärjestelmällä saavutetaan mittavia kustannussäästöjä. Samalla kuljetuksista aiheutuvat päästöt vähenevät. Lajissaan Stora Enson uusi ohjausjärjestelmä on ainutlaatuinen, koska se mahdollistaa puunhankinnan optimoinnin koko Suomen alueella riippumatta hankinta-alueiden rajoista. Aiemmin autokuljetukset ohjelmoitiin hankinta-aluekohtaisilla reittimalleilla. Nyt Stora Enson puutavaran kuljetukset kaikkialta Suomesta reititetään keskitetysti pari kertaa viikossa. Reitityksessä on mukana noin 250 puutavara-autoa, jotka ajavat noin sataan toimituspisteeseen. Ajo-ohjelmat hyväksytään ja lähetetään puutavara-autoihin viidestä hankinta-alueesta. Tulevaisuudessa reititystä voidaan tarvittaessa laajentaa Suomen rajojen ulkopuolelle. Järjestelmä valitsee kullekin kuljetuserälle edullisimman kuljetusmuodon mukaan lukien myös junat, alukset ja uittoon ajot. Päivittäisten ajoreittien määrittelyssä otetaan huomioon tiukat aikataulut, tehtaiden erilaisten puutavaralajien tarpeet, puuerien sijainnit teiden varsilla ja jopa keliolosuhteet. Erityisesti kelirikkoaikoina teiden kunto vaikuttaa reitityksien valintaan ja asettaa ohjaukselle suuria haasteita. Ohjausjärjestelmä on osa laajempaa puunhankinnan tietojärjestelmäratkaisua, joka sisältää optimointimallit puunkorjuuseen, kuljetusten suunnitteluun ja reititykseen. Päivittäin järjestelmää käyttää noin 600 henkilöä ja se on kytketty noin 100 tehtaaseen ja 550 ajoneuvoon mukaan lukien puutavara-autot ja hakkuukoneet. Järjestelmä hyödyntää satelliittinavigointia, GSM- ja GPRS- tekniikkaa. "TietoEnator tarjoaa metsäteollisuuden tietotekniikkapalveluja koko metsäketjulle, luonnonvarainhallintaan, puuhankintaan, paperitehtaille ja sahoille sekä myyntiin ja logistiikkaan. Stora Ensolle toimitettu kattava puunhankinnan järjestelmä edustaa uusinta teknologiaa puunhankinnan alueella ja nyt käyttöönotettu ohjausjärjestelmä on ainutlaatuinen maailmassa, " kertoo Sakari Ruotsalainen, TietoEnator Forestin johtaja. Lisätietoja: Sakari Ruotsalainen, Vice President, TietoEnator Forest, puh: 040 5116165 sakari.ruotsalainen@tietoenator.com Matti Karjula, Kotimaan aluehankinnan johtaja, Stora Enso Metsä, puh. 02046 23009, matti.karjula@storaenso.com TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 12.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com Stora Enson puunhankinta Euroopassa on 50 milj. m3. Stora Enso Metsä toimittaa vuosittain 25 milj. m3 puuraaka-ainetta Suomesta, Venäjältä ja Baltiasta yhtiön sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Stora Enso Metsän palveluksessa on 800 henkilöä ja 500 kone- ja autoyrittäjää alihankkijoina. Stora Enso Metsän liikevaihto on 1,1 miljardia euroa. TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/11/20021111BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/11/20021111BIT00150/wkr0002.pdf