Suomen Posti ja TietoEnator tarjoavat yhteistyössä logistiikkapalveluita

Suomen Posti ja TietoEnator tarjoavat yhteistyössä logistiikkapalveluita Suomen Posti Oy ja TietoEnator Oyj alkavat yhdessä tarjota ensi vaiheessa julkisen sektorin, erityisesti kuntien ja terveydenhuollon asiakkaille palveluita, joilla nämä voivat tehostaa omaa logistiikkaansa ja siihen liittyviä IT-toimintojaan. Tavoitteena on tarjota entistä täydellisempi kokonaispalvelu asiakkaiden logistiikan parantamiseksi. Yhteistyösta on tehty sopimus, jonka uskotaan vahvistavan sekä Postin että TietoEnatorin kilpailukykyä logistiikkamarkkinoilla. Yritysten logistiikkatoiminnot ovat yhä enemmän tietotekniikan ohjaamia ja hallinnoimia. Tästä syystä yritysten logistiikan kehittämisessä on fyysisten prosessien ohessa kiinnitettävä erityisesti huomiota myös niihin liittyviin tietoteknisiin ratkaisuihin. Suunnittelemalla kehitystoimet samanaikaisesti, ottamalla huomioon sekä prosessit että tietotekniikka, saavutetaan tuloksia aiempaa tehokkaammin. Postin Logistiikan ja TietoEnatorin yhteistyönä tarjoamat palvelut on koottu erilaisiksi kokonaisuuksiksi alkaen konsultoinnista aina toiminnan ulkoistamiseen saakka. Postin Logistiikka tarjoaa suurille sopimusasiakkailleen muun muassa palveluratkaisuja, jotka voivat olla asiakkaan sisäisen ja ulkoisen logistiikan osatehtävien hoitamista, logistiikkaprosesseihin liittyvää konsultointia tai asiakkaan ulkoistaman logistiikan hoitamista kokonaisuudessaan. Logistiikkaratkaisut suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. TietoEnator tuo yhteistyöhön mukaan koko IT-alueen palvelutarjonnan. Se käsittää toimialakohtaisia asiantuntijapalveluita, tietotekniikan konsultointia, integrointi- ja käyttöönottoprojekteja, valmisratkaisuja sekä käsittely- ja verkkopalveluita. TietoEnator on toteuttanut huomattavan osan Suomen Postin logistiikan operatiivisista järjestelmistä ja toimii tässä uudessa yhteistyössä myös asiakkaiden tietovirtojen integroijana Postin järjestelmiin. Lisätietoja: TietoEnator Oyj, johtaja Ari Karppinen, puh. (09) 862 60470, 040 5501019 Suomen Posti Oy, Logistiikkapalvelut, johtaja Peter Klenberg, puh. 0204 51 8588 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com Suomen Posti Oy tarjoaa yrityksille, yhteisöille ja kuluttajille verkostotalouden tarpeisiin soveltuvia viestinvälityksen ja logistiikan kokonaisratkaisuja kattavasti koko maassa sekä kansainvälisesti. Posti- konsernin liikevaihto on yli 6 miljardia markkaa, ja henkilöstöä sillä on noin 25.000. Liikevaihdosta 80 prosenttia tulee yrityksille tarjottavista palveluista. TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00400/bit0002.pdf