TietoEnator auttaa Bolidenia kaivamaan kultaa tehokkaalla laskujen käsittelyllä

TietoEnator auttaa Bolidenia kaivamaan kultaa tehokkaalla laskujen käsittelyllä Ruotsissa toimiva TietoEnator Technology AB on toimittanut sähköisen laskujen käsittelyjärjestelmän Boliden Mineral AB:lle. Järjestelmä perustuu TietoEnatorin Invoicia-konseptiin, joka yksinkertaistaa ja helpottaa laskujen käsittelyä usealla eri paikkakunnalla toimivassa organisaatiossa. Ratkaisu lyhentää oleellisesti käsittelyaikoja, ja tämän ansiosta myös laskujen käsittelyn kokonaiskustannuksia Bolidenissä. TietoEnator Technologyn toimittama ratkaisu on kokonaisjärjestelmä laskujen skannaukseen ja käsittelyyn sähköisessä muodossa prosessin kaikissa eri vaiheissa. TietoEnatorin Invoicia-konsepti on räätälöity tukemaan Boliden Mineralin laskujen käsittelyä niiden saapumisesta, tiliöinnistä ja hyväksymisestä aina arkistointiin ja hakuun. Työrutiinit on järjestetty niiden käsittelyn mukaan ja integroitu Bolidenin kirjanpitojärjestelmän reskontraan. Boliden Limited on perustettu Ruotsissa vuonna 1924. Yritys toimii kaivos- ja metalliteollisuudessa, ja sillä on tutkimus-, kaivos-, sulatus- ja valmistustoimintaa eri puolilla maailmaa. Boliden Mineral toimii Ruotsissa viidellä paikkakunnalla. Yrityksessä käsitellään vuosittain noin 90 000 laskua noin 4 000 toimittajalta. Laskut otetaan vastaan keskitetysti, minkä jälkeen ne skannataan ja lähetetään sähköisessä muodossa tarkistettaviksi ja hyväksyttäviksi oikealle henkilölle. Boliden hyötyy uudesta sovelluksesta toisaalta taloudellisesti, koska laskun käsittelyyn tarvittava työaika lyhenee, ja toisaalta sen ansiosta, että viivästyskorkokustannukset vähenevät, kun laskut maksetaan ajallaan. Säästöt liittyvät myös työmäärään, sillä järjestelmän avulla laskut on helpompi löytää ja kohdentaa usealla eri paikkakunnalla sijaitsevassa, hajautetussa organisaatiossa. Laskujen katoamisen riski on jokseenkin olematon. Tiliöinti ja hyväksyminen perustuu sähköiseen asiakirjaan, minkä ansiosta voidaan välttää laskujen lähettäminen postissa ja siitä aiheutuvat viivästykset. Kun yrityksessä käytetään yhdenmukaista käsittelymallia, joka tehostaa käsittelyrutiineita, laatu paranee huomattavasti. Lisätietoja antavat: Jouko Kangas, toimitusjohtaja, TietoEnator Technology AB, puh. +46 8 590 957 00, sähköposti jouko.kangas@tietotech.se Hans Andermyr, liiketoiminta-alueen johtaja, TietoEnator Technology AB, puh. +46 8 590 957 00, sähköposti: hans.andermyr@tietotech.se TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00590/bit0002.pdf