TietoEnator ja Eläketurvakeskus kehittivät ulkomaisten eläkeasioiden käsittelyjärjestelmän

TietoEnator ja Eläketurvakeskus kehittivät ulkomaisten eläkeasioiden käsittelyjärjestelmän TietoEnator on toimittanut ulkomaisten eläkehakemusten käsittelyjärjestelmän Eläketurvakeskukselle. Järjestelmä merkitsee nopeampaa ja luotettavampaa eläkehakemusten käsittelyä, kun uusi ratkaisu korvaa aiemmin manuaalisesti hoidetut toiminnot. Se uudistaa jatkossa EU-maiden eläkehakemusasioiden hoidon selainpohjaiseksi palveluksi. Eläkkeenhakijan kaikki hakemustiedot ETK:n keskusrekistereistä tuodaan yhteen järjestelmään, jossa ne hoidetaan kootusti. Tämä kehittää eläkekäsittelyn toimintatapaa ja tuo ratkaisun EU-maiden tiedonvälitykseen eläkehakemusasioissa. Kasvava väestön liikkuvuus EU:n alueella edellyttää uusia toimintamalleja eläkehakemusten hoitamiseen. Järjestelmä rakennetaan useassa vaiheessa. Aluksi se sisältää vanhuuseläkehakemusten käsittelyn. Myöhemmin tavoitteena on kaikkien eläkehakemusten ja -päätösten sähköinen hoitaminen. Tulevaisuudessa jopa eläkkeenhakija itse voi seurata hakemusprosessin etenemistä verkon välityksellä. Eläkehakemusjärjestelmän tekninen toteutus perustuu monikerrosarkkitehtuuriin, Microsoftin COM (Component Object Model) - teknologiaan ja Windows 2000 -käyttöjärjestelmään. Lisätietoja: Eläketurvakeskus, Projektipäällikkö Esa Jukka, (09) 151 2369 TietoEnator, TietoEnator Digital Finance Oy, Teknologiajohtaja Tiina Kurki, (09) 862 62440, 040 550 6336 TietoEnator, TKP Tieto Oy, Yksikönpäällikkö Markku Luoma-aho, (09) 151 3294, 050 663 89 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,1 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com Eläketurvakeskus (ETK) on työeläkejärjestelmän keskuslaitos, joka hoitaa työeläkejärjestelmän keskusrekisterejä, tietologistiikkaa ja - yhteistyötä, osallistuu eläkelainsäädännön kehittämiseen, harjoittaa tutkimustoimintaa ja hoitaa eläkelaitosten välistä eläkekustannusten jakoa. Lisäksi ETK:n tehtäviin kuuluu neuvojen ja tiedon jako yksityisille vakuutetuille. Suomen ja ulkomaiden välillä ETK toimii käsittelevänä laitoksena, joka välittää Suomesta EU:maihin kaikki eläkehakemukset ja niihin tarvittavat lisäselvitykset. www.etk.fi TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/18/20010418BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/18/20010418BIT00230/bit0001.pdf