TietoEnator ja esmertec, inc. yhteistyöhön

TietoEnator ja esmertec, inc. yhteistyöhön TietoEnator ja esmertec, inc. ovat solmineet yhteistyösopimuksen Java- pohjaisesta tosiaikaisesta Jbed@-käyttöjärjestelmästä. esmertec kehittää ja markkinoi Jbediä, joka on sulautettu tosiaikainen Java Virtual Machine, ja Jbed Micro Edition CLDC :ää, joka on nopein JVM-ympäristö PDA- laitteille, Internet-sovelluksille ja matkapuhelimille. TietoEnator on erikoistunut Javaan ja tosiaikaisten ympäristöjen kehittämiseen. Kumpikin yritys aikoo laajentaa toimintaansa. esmertec tarvitsee yhteistyökumppanin, jolla on osaamista järjestelmäintegraatiosta ja kokemusta ratkaisujen toimittamisesta pohjoismaisille yrityksille. TietoEnator tarjoaa korkeatasoista teknistä osaamista, kokemusta teknisestä konsultoinnnista mm. suurille telealan yrityksille. TietoEnator tarjoaa konsulttipalveluita ja asiantuntemusta, ja sillä on vuosien kokemus uudenaikaisten oliopohjaisten toimintojen yhdistämisestä teknisten järjestelmien asettamiin vaatimuksiin (Realtime Object Technology). Oliopohjainen määrittely ja suunnittelu, jossa käytetään hyväksi uudenaikaisia välineitä ja inkrementtaalista prosessia yhdistettynä tosiaikaiseen käyttöjärjestelmään ja kieliin kuten C++ ja Java, lyhentää kehitystyöhön tarvittavaa aikaa ja luo vankan, moduulipohjaisen järjestelmäarkkitehtuurin. "Olemme iloisia, että saamme näin mahdollisuuden tehdä yhteistyötä johtavan Java-pohjaisten tosiaikaisten käyttöjärjestelmien toimittajan kanssa, ja uskomme, että sekä esmertec ja TietoEnator Objectec hyötyvät yhteistyöstä", sanoo johtaja Mikael Mechler TietoEnatorista. Täysin JavaTM-pohjainen RTOS sulautetuille järjestelmille Uuden sukupolven sulautettu ja tosiaikainen käyttöjärjestelmä, Jbed Real- time Operating System (RTOS), on ainut RTOS, jonka ydin on suunniteltu sulautettua Javaa varten. Tämän ansiosta Jbed on erittäin pieni ja nopea sekä lisäksi erityisen kustannustehokas suurivolyymisille sovelluksille kuten esimerkiksi ajoneuvojärjestelmät tai matkapuhelimet. Toisin kuin vanhemmat järjestelmät Jbed ei tarvitse erillistä virtuaalista konetta vaan ydin toimii virtuaalisena koneena. Lähdekoodi käännetään suoritettavaksi ohjelmaksi ja joko poltetaan EPROM:lle tai käännetään luokan laytauksen yhteydessä. Näin voidaan välttää perinteisen virtuaalikoneen nopeus- ja muistitilaongelmat, mutta kuitenkin käyttää hyväksi Javan edistyksellisiä ominaisuuksia eli dynaamista koodinlatausta ja automaattista roskien keräystä. Tämä ainutlaatuinen ratkaisu mahdollistaa Javalle suorituskyvyn, joka on noin kertaluokkaa suurempi kuin muissa vastaavissa tuotteissa. Jbed@ on ensimmäinen täysin Javaan sulautettu tosiaikainen Virtual Machine (JVM)/RTOS. Sen avulla Java voi tarvittaessa ladata dynaamisesti uusia moduuleita. TBCC:n (target bytecode compiler) ansiosta koko sovellus (mukaan lukien Jbed) mahtuu 1 Mb RAM:a ja ROM:a. Ilman dynaamisen latauksen tukea muistitarve on puolta pienempi. Lisätietoja antavat: Mikael Mechler, johtaja, TietoEnator Objectec AB. Puh. +46 8 703 65 64. Sähköposti mikael.mechler@tietoenator.com Karin Pfenniger, markkinointipäällikkö, esmertec, inc. Puh. +41 1 445 37 30. Sähköposti kpfenniger@esmertec.com Peter Eichenberger, varatoimitusjohtaja, Markkinointi ja myynti, esmertec, inc. Puh. +41 1 445 37 30. Sähköposti peichenberger@esmertec.com TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com esmertec, inc. kehittää, markkinoi ja tukee Jbed@:ää , joka on sulautettu tosiaikainen Java Virtual Machine (JVM)/RTOS. esmertec tarjoaa myös integroituja kehitystyökaluja, joiden avulla asiakkaat voivat luoda monimutkaisia ja vakaita, tosiaikaisia ohjelmistosovelluksia sulautetuille tietokoneille Javan avulla. esmertec, inc. ja Jbed@ edustavat pientä, nopeaa ja kovaa tosikaista Javaa. www.esmertec.com Jbed on esmertec, inc:n tavaramerkki. Java ja kaikki Java-pohjaiset tavaramerkit ovat Sun Microsystems, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tuotemerkit ja tuotteet ovat omistajansa tavaramerkkejä. TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/28/20000928BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/28/20000928BIT00430/bit0002.pdf