TietoEnator ja UPM-Kymmene solmivat globaalin kumppanuussopimuksen

Report this content

TietoEnator ja UPM-Kymmene solmivat globaalin kumppanuussopimuksen UPM-Kymmene ja TietoEnator ovat tehneet tehdasjärjestelmäaluetta koskevan strategisen kumppanuussopimuksen. Sopimus kattaa järjestelmien kehittämisen, toimituksen ja ylläpidon. Kumppanuuden keskeisenä tavoitteena on tukea tehtaiden toimintojen yhtenäistämistä standardoimalla tehdasjärjestelmät. TietoEnator toimittaa paperiteollisuuteen soveltuvan tehdasjärjestelmämallin, joka perustuu TIPS (TietoEnator Paper Solution)-järjestelmäratkaisuun. TietoEnator vastaa myös kaikista tehdasasennuksista, UPM-Kymmenen erikoispiirteiden huomioon ottamisesta sekä tehdaskohtaisista muutoksista. Yhteinen perusratkaisu valmistuu maaliskuussa 2003 ja ensimmäinen tehdasasennus tehdään vuoden 2003 loppuun mennessä. Tehdasjärjestelmien standardoimisella UPM-Kymmene odottaa saavuttavansa kustannussäästöjä ylläpitokustannusten laskiessa ja tehdasprosessien yhtenäistyessä. Standardiliittymät myynnin ja automaation järjestelmiin mahdollistavat nopeat ja kustannustehokkaat asennukset tehtaille. TIPS-järjestelmä sisältää tuotannonsuunnittelu-, tuotannonseuranta-, varasto- ja laadunhallintatoiminnot. TietoEnatorin kehittyneet suunnittelusovellukset helpottavat tuotannon optimointia. Ratkaisu tukee myös UPM-Kymmenen korkealaatuista asiakaspalvelua, koska se mahdollistaa oikea-aikaiset ja -laatuiset toimitukset asiakkaalle. "Halusimme löytää strategiseksi kumppaniksemme kokeneen järjestelmäintegraattorin, joka kykenee toimittamaan tehdasjärjestelmän ja sen asennukset globaalisti UPM-Kymmenelle. TIPS on paras tuote meidän tarkoitukseemme ja TietoEnator paras kumppani. TietoEnator on investoinut paljon tuotekehitykseensä. Kumppanin vahvuutena näemme tuotteen toiminnallisuuden sekä tuki- ja ylläpitopalvelut. Oli myös tärkeää, että TietoEnatorin strateginen tavoite tulla tehdasjärjestelmien ykköstoimittajaksi maailmassa oli linjassa UPM- Kymmenen globalisoitumisstrategian kanssa," kuvailee Jorma Koskinen, UPM- Kymmenen tietotekniikkajohtaja. "Kumppanuusliiketoiminta on kasvanut yhä tärkeämmäksi. Jo tänään toimimme monissa tapauksissa asiakkaiden kanssa kumppaneina. Asiakkaat odottavat tällaista toimintamallia ja se tarjoaa myös meille suurimmat kasvumahdollisuudet. Globaali kumppanuus UPM-Kymmenen kanssa on täydellisesti linjassa oman liiketoimintastrategiamme kanssa," sanoo Sakari Ruotsalainen, TietoEnatorin metsäyksikön johtaja. Lisätietoja Sakari Ruotsalainen, Vice President, TietoEnator Forest, puh: +358 40 5116165, e-mail: sakari.ruotsalainen@tietoenator.com Jorma Koskinen, IT Director, UPM-Kymmene, puh: +358 204 15 5131, e-mail: jorma.t.koskinen@upm-kymmene.com TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 12.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com UPM-Kymmene on yksi maailman johtavia paperiyhtiöitä. Yhtiön liiketoiminta keskittyy aikakauslehtipapereihin, sanomalehtipapereihin, hieno- ja erikoispapereihin, jalostusmateriaaleihin sekä puutuotteisiin. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa sekä maailmanlaajuinen myynti- ja jakeluverkosto. UPM-Kymmenen liikevaihto vuonna 2001 oli lähes 10 miljardia euroa ja sen palveluksessa työskentelee noin 36 000 henkilöä. www.upm-kymmene.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00810/wkr0002.pdf