Tietoenator ja YIT Service yhteistyöhön teolllisuuden kunnossapitopalveluissa

Tietoenator ja YIT Service yhteistyöhön teolllisuuden kunnossapitopalveluissa TietoEnator ja YIT-konserniin kuuluva YIT Service ovat sopineet yhteistyöstä teollisuuden kunnossapitopalveluiden tietojärjestelmien toimittamisessa. Tehty sopimus koskee TietoEnatorin PowerMaint- järjestelmän toimittamista YIT Servicen asiakkaille osana käynnissäpito- ja kunnossapitopalveluita. Sopimus vahvistaa jo pitkään jatkunutta yhteistyötä yritysten välillä. PowerMaint on TietoEnatorin kehittämä ja markkinoima käynnissä- ja kunnossapidon ohjausjärjestelmä. Se kuuluu TietoEnatorin EAM- liiketoiminnan (Enterprise Asset Management) tuotevalikoimaan. TietoEnatorin EAM-liiketoiminnan strategisena tavoitteena on kehittää käynnissäpidon tietotekniikkaa sekä käynnissäpidon palvelutoimittajille että heidän asiakkailleen. Tärkeimpiä asiakastoimialoja ovat muun muassa energia, metsäteollisuus ja tietoliikenne sekä näitä palveleva service- liiketoiminta. Yhteistyö YIT Servicen kanssa on merkittävä osa tätä strategiaa. YIT Servicen tarjoamissa teollisuuden käynnissäpitopalveluissa otetaan kokonaisvaltainen vastuu tuotantolaitoksen kunnossapidosta, sen kehittämisestä ja prosessin toimivuudesta. Kunnossapito on sidottu tuottavuuteen, ja tavoitteiden saavuttamista seurataan yhdessä asiakkaan kanssa asetetuin mittarein. Tulevaisuudessa yhä useamman tuotantolaitoksen uskotaan ulkoistavan käynnissäpitonsa erikoistuneelle kunnossapidon ammattilaiselle. Lisätietoja: TietoEnator Oyj osatulosyksikön johtaja Jaakko Kuusisaari puhelin (09) 862 6000, e-mail: jaakko.kuusisaari@tietoenator.com YIT Service Oy kehitysjohtaja Timo Kolmonen puhelin 020 433 3822, e-mail: timo.kolmonen@yit.fi TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,1 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com YIT Service on viime vuosina panostanut voimakkaasti kunnossapidon kehittämiseen. Panostus johti viime vuonna lukuisiin kunnossapidon kumppanuussopimuksiin. YIT Servicen ja asiakkaan yhteisenä tavoitteena on aina laitoksen tuotantoprosessin tuottavuuden parantaminen. Yhtiö kuuluu YIT Installaatioihin, jonka viime vuoden 377 miljoonan euron liikevaihdosta noin 208 miljoonaa euroa tuli erilaisesta kunnossapitoliiketoiminnasta. www.yit.fi TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/05/20010405BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/05/20010405BIT00110/bit0002.pdf