TietoEnator konsultoi Tiehallintoa Digiroad-hankkeessa

TietoEnator konsultoi Tiehallintoa Digiroad-hankkeessa - Digiroad kokoaa sähköiseen muotoon tiedot Suomen tie- ja katuverkostosta TietoEnator on tehnyt sopimuksen Tiehallinnon kanssa Digiroad-hankkeen tietojärjestelmän määrittelyyn liittyvästä konsultointityöstä. Digiroad- hankkeen tavoitteena on kehittää Suomen tie- ja katuverkostosta yhtenäinen perusrekisteri, joka toimii liikenteen telemaattisten palvelujen pohjana. Rekisteri on liikenteen palveluntarjoajien käytettävissä heidän kehittäessään omia palvelujaan ja tarjotessaan niitä yrityksille, julkishallinnolle ja yksittäisille autoilijoille. Digiroad-järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2003 syksyllä. Siihen pohjautuvien palvelujen kehittäminen alkaa lomittain itse järjestelmän rakentamisen kanssa. Digiroadin tarjoamat tiedot yhdistettynä satelliittipohjaisiin paikannusjärjestelmiin, matkapuhelinverkkoihin ja autojen ajotietokoneisiin antavat palveluntarjoajille laajat mahdollisuudet omien palvelujen kehittämiseen Digiroadin päälle. Perusrekisteriin kerätään Suomen teiden geometria ja teiden käyttöön liittyvät ominaisuustiedot, kuten kulkurajoitukset, yksisuuntaiset tiet, kääntymiskiellot, paino- ja nopeusrajoitukset sekä tieto tärkeimmistä tiepysäkeistä. Digiroadin tarjoamaa tietoa pystytään tulevaisuudessa hyödyntämään mm. reitin ohjauksessa - miten esimerkiksi puukuormaa hakemassa oleva rekka- auto löytää helpoiten metsäautoteitä pitkin perille. Yksityisautoilija saa apua parhaan reitin valinnassa autoissa yleistymässä olevien navigointilaitteiden kautta. GPS-paikannuksen avulla saadaan auton sijainti näkymään palvelun karttapohjalla ja palvelu opastaa autoilijan perille oikeaan osoitteeseen. "Kuljetusyritysten reitin optimointi on yksi Digiroadin tulevaisuuden sovelluskohde. Reitin optimoinnissa otetaan huomioon myös liikenteen rajoitukset, kuten kielletyt ajosuunnat, yksisuuntaiset kadut jne. Näin kuljetusalan yritykset pystyvät entistä tarkemmin optimoimaan kuljetuksiin käytettyä matkaa ja aikaa sekä samalla minimoimaan mm. polttoaineen käyttöä", sanoo Digiroad-hankkeesta Tiehallinnossa vastaava Jan Juslén. "Reitin optimoinnissa Digiroadin koko tie- ja katuverkoston kattavuus on käyttäjien kannalta olennainen seikka. Järjestelmän tietoja myös päivitetään jatkuvasti. Digiroadin tiedot pyritään hinnoittelemaan edulliseksi. Viranomaiskäyttö on todennäköisesti ilmaista, jotta esimerkiksi palo- ja pelastustoimi pystyvät Digiroadia tehokkaasti hyödyntämään." TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,1 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com TietoEnatorin Julkisen sektorin 1 700 asiantuntijasta yli 400 tekee työtä digitaalisen hallinnon projekteissa. Kaikkiaan konsernissa työskentelee noin 2 700 asiantuntijaa asiakkaiden verkkosovellusten ja -palvelujen toteuttamiseksi. Tiehallinto vastaa ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen sujuvuudesta, mukavuudesta ja turvallisuudesta. Yhteistyössä muista liikennemuodoista vastaavien kanssa Tiehallinto suunnittelee, ylläpitää ja kehittää koko liikennejärjestelmää. Tienpidon asiantuntijana Tiehallinto osallistuu aktiivisesti yhdyskuntien maankäytön ja liikennejärjestelmien suunnitteluun. Tienkäyttäjien oheispalvelut, tiedotus tie- ja kelioloista, liikenteen haitoista ja esteistä sekä suositeltavista ajoreiteistä kuuluvat peruspalveluun. LISÄTIETOJA: Jan Juslén, Tiehallinto, p. 0204442120, 040 547 6387 Jouko Ruuttunen, TietoEnator Oyj, p. (09) 8625 2416, 0400 465 635 TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00140/bit0001.pdf