Tietoenator OYJ pörssitiedote 26.4.2001 klo 10.00 1 (2)

TIETOENATOR OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.4.2001 KLO 10.00 1 (2) TietoEnator Oyj hakee optiolainan 1998 optio-oikeuksien, näillä optio- oikeuksilla merkittyjen osakkeiden sekä optio-oikeuksilla 1999/2003 merkittyjen osakkeiden listaamista Helsingin Pörssin päälistalle TietoEnator Oyj:n (aiemmin Tieto Corporation Oyj) hallitus on päättänyt hakea henkilökunnalle vuonna 1998 suunnatun optiolainan optio-oikeuksien ottamista Helsingin pörssin päälistalle 15.6.2001 alkaen. Hallitus on lisäksi päättänyt hakea optiolainan 1998 optio-oikeuksilla merkittyjen osakkeiden sekä optio-oikeuksilla 1999/2003 merkittyjen osakkeiden listaamista Helsingin pörssin päälistalle. Optiolainan 1998 optio-oikeudet TietoEnator suuntasi vuonna 1998 konsernin henkilökunnalle 2.000.000 markan optiolainan. Optiolainaa merkitsi yhteensä 2 498 henkilöä. Optiolainaan liittyy yhteensä 200.000 optio-oikeutta. Nyt listalle haettava optio-oikeuksien lukumäärä on enintään 200.000 kappaletta. Optio-oikeuksilla on oikeus merkitä enintään 1,2 miljoonaa osaketta 29,46 euron kappalehintaan 15.6.2001 - 31.5.2004. Osakkeiden merkintäpaikkana toimii PCA Corporate Finance Oy, Eteläranta 12, 00130 Helsinki, puh. (09) 6133 4400, Internet-osoite: http://www.merkinta.pca.fi. Ehdot on kokonaisuudessaan julkaistu pörssitiedotteena 26.2.1998. Optio-oikeuksien 1999/2003 liikkeeseenlasku Vuonna 1999 TietoEnator tarjosi Enator AB (publ.):n optio-oikeuksia merkinneille merkittäväksi TietoEnatorin liikkeellelaskemia uusia optio- oikeuksia. Uusia optio-oikeuksia merkittiin 212.868 kappaletta ja ne listattiin 31.3.2000 Tukholman pörssissä. Optio-oikeuksia merkitsi 634 henkilöä. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden TietoEnatorin osakkeen 41 euron merkintähinnalla. Osakkeiden merkintäaika on 1.5.2001 - 30.5.2003 ja merkintäpaikkana toimii Handelsbanken Investment Banking, Corporate Finance, SE-106 70 Stockholm, puh. +46 8 701 1950. Osakkeiden lisäerien listaus Optio-oikeuksilla merkittyjä uusia osakkeita ei listata erikseen. Henkilöstön optiolainan 1996 ja 1998 optio-oikeuksilla merkittyjen osakkeiden lisäerät listataan Helsingin pörssissä vuoden 2001 aikana seuraavasti: -4.6.2001 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 7.6.2001. -15.6.2001 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 20.6.2001 -2.7.2001 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 5.7.2001 -6.8.2001 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 9.8.2001. -8.10.2001 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 11.10.2001. -3.12.2001 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 7.12.2001. -17.12.2001 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 20.12.2001. -31.12.2001 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 4.1.2002. Henkilöstön optio-oikeuksilla 1999/2003 merkittyjen osakkeiden lisäerät listataan Helsingin pörssissä vuoden 2001 aikana seuraavasti: -30.5.2001 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 7.6.2001. -1.8.2001 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 9.8.2001. -3.10.2001 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 11.10.2001. -12.12.2001 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 20.12.2001. TIETOENATOR OYJ Jakelu Helsingin pörssi Tukholman pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00370/bit0001.pdf