TietoEnator tekee ulkoistussopimuksen Ericssonin kanssa

TietoEnator tekee ulkoistussopimuksen Ericssonin kanssa TietoEnator ja Ericsson ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen, jonka mukaan TietoEnatorille siirtyy osa Ericssonin kiinteiden verkkojen ja matkapuhelinjärjestelmien tuotekehityksestä. Ericssonin 860 työntekijää Karlstadtissa, Luulajassa, Uumajassa ja Skellefteåssa siirtyvät TietoEnatoriin, joka siten vahvistaa asemaansa Pohjoismaiden johtavana tietoliikennealueen T&K-palvelujen tuottajana. Siirtyvä henkilöstö muodostaa uuden, Tietoliikenne ja media - liiketoiminta-alueeseen kuuluvan yksikön Ruotsissa ja vahvan osaamiskeskuksen TietoEnatorin tietoliikennealueen jatkokehitykselle. TietoEnator arvioi Ericssonilta ja muilta asiakkailta tulevaksi liikevaihdoksi noin 90 milj. euroa/vuosi. Tietoliikenne ja media - liiketoiminta-alueen henkilömäärä kasvaa 2800:aan, joista 1800 työskentelee korkean jalostusarvon tuotekehitystehtävissä. Kauppahinta on 55 milj. euroa ja sen vaikutus vuosittaisiin liikearvojen poistoihin on 5 milj. euroa. Osakekohtaisen voiton odotetaan olevan positiivisen sopimuksen alusta alkaen. Sopimuksen on tarkoitus astua voimaan 1.11.2002. Järjestely edellyttää Ruotsin kilpailuviranomaisten hyväksyntää. - TietoEnatorin tavoitteena on olla maailman johtava korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittaja valituilla asiakastoimialoilla. Tietoliikenne on näkemyksemme mukaan keskeisin tietoyhteiskuntakehityksen voima. Kumppanuussopimukset alansa huippua edustavien yritysten kanssa ovat kulmakiviä strategiamme toteuttamisessa. Ericsson kuuluu tähän joukkoon, sanoo toimitusjohtajan varamies Åke Plyhm TietoEnatorista. - Kauppa toteuttaa kokonaisstrategiaamme konsolidoida ja virtaviivaistaa kehittämistoimintojamme. Vahvasti tietoliikennealueeseen keskittyneen TietoEnatorin näemme näiden toimintojen parhaaksi kumppaniksi, sanoo Ericssonin operatiivinen johtaja Per-Arne Sandström. - Sopimus merkitsee meille uutta strategista yhteistyötä Ericssonin kanssa, joka jo aikaisemmin on ollut yksi tärkeimmistä asiakkaistamme. Sopimus mahdollistaa myös osaamisen uudelleen hyödyntämisen muiden asiakkaiden kanssa. Ericsson on pitkäaikainen kumppani TietoEnatorille, ja uusi sopimus vahvistaa asemaamme johtavana mobiilin telekommunikaation sekä tieto- ja viestintätekniikan tuotekehityspalvelujen toimittajana, sanoo TietoEnatorin Tietoliikenne ja media -liiketoiminta.-alueen johtaja Pentti Heikkinen. Tietoliikenne ja media -liiketoiminta-alue toimii yhteistyössä asiakkaidensa kanssa toimialan koko arvoketjussa, teleoperaattoreista ja laitevalmistajista sisällöntuottajiin asti. Liiketoiminta-alue toimii 13 maassa Euroopassa. Henkilöstön määrä toimipaikoittain - Karlstadt: 460 henkilöä - Luulaja: 180 henkilöä - Uumaja: 120 henkilöä - Skellefteå: 100 henkilöä Lisätiedot Åke Plyhm, toimitusjohtajan varamies, TietoEnator, +46 705 65 86 31, puh. +46 8 632 1410 Eric Österberg, viestintäjohtaja, TietoEnator, +46 705 90 05 99, +46 8 632 14 26 Pentti Heikkinen, liiketoiminta-alueen johtaja, TietoEnator, Tietoliikenne ja media, puh. 09 8626 0780, 0400 438 611 Carl-Harald Andersson, liiketoimintayksikön johtaja, TietoEnator, Tietoliikenne ja media, puh. + 46 705 353601 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 12.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/26/20020926BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/26/20020926BIT00090/wkr0002.pdf