TietoEnator toimittaa verkonhallintajärjestelmän Fortum Sähkönsiirto Oy:lle

TietoEnator toimittaa verkonhallintajärjestelmän Fortum Sähkönsiirto Oy:lle TietoEnator on tehnyt sopimuksen verkonhallintajärjestelmän toimittamisesta Fortum Sähkönsiirto Oy:lle. TietoEnator toimii mittavan, useita osasovelluksia käsittävän hankkeen kokonaisvastuullisena toimittajana. Fortum Sähkönsiirto Oy:n verkonhallintajärjestelmän uusiminen on laajamittainen hanke, jonka osasovellukset edustavat alansa uusinta teknologiaa. TietoEnator vastaa kokonaishankkeesta sekä järjestelmän integroinnista, kehityksestä ja ylläpidosta. Verkostolaskenta- ja käytöntukiohjelmistot toimittaa ABB Substation Automation Oy. Oy Smallworld Systems Ab puolestaan toimittaa paikkatietojärjestelmän sekä saksalaisen Fachsalen Strom Trasse -sähköverkon dokumentointi- ja suunnitteluohjelmiston. Uuteen teknologiaan perustuvat järjestelmät luovat Fortum Sähkönsiirrolle entistä paremmat mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen sekä uusien osasovellusten käyttöönottoon. TietoEnator on jo vuosia toimittanut Smallworld-teknologiaan perustuvia verkonhallintajärjestelmiä teleoperaattoreille. Tämä järjestelmätoimitus Fortumille merkitsee TietoEnatorille tärkeää päänavausta energia-alalla. TietoEnatorin ja Fortumin yhteistyö perustuu pitkäaikaiseen kumppanuuteen. TietoEnator on toimittanut Fortumille useita erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja aina perustietojärjestelmistä ja käyttöpalveluista web- ja mobiilisovelluksiin. Lisätietoja: TietoEnator, johtaja Ari Vanhanen, puh. 0500 432 830 Fortum Sähkönsiirto Oy, johtaja Kari Koivuranta, puh. 010 4557129 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. energia, tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com Fortum Sähkönsiirto Oy on Fortum-konsernin sähkönsiirrosta vastaavan yksikön emoyhtiö. Sähkönsiirtoyksikön liiketoiminta muodostuu entisen Länsivoiman, Koillis-Pohjan Sähkön, Tuusulanjärven Energian ja Fortumin sähkönjakelusta ja aluesiirrosta. Fortum Sähkönsiirrolla on runsaan 10 % markkinaosuus sähkönsiirrosta Suomessa. TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00560/bit0002.pdf