TietoEnator toteutti kämmenmikrolle ladattavan Kauppalehden

TietoEnator toteutti kämmenmikrolle ladattavan Kauppalehden TietoEnator on toimittanut Kauppalehti Onlinelle kämmenmikrolle ladattavan version Kauppalehdestä. Kämmenmikrolle ladattuna Kauppalehti tuo lukijan ulottuville lehden englanninkielisen materiaalin, päivittäiset uutiset sekä viikoittaisen kolumnin Suomen talouselämän tapahtumista. Lisäksi kämmenmikrolta on luettavissa Helsingin pörssin 20:n vaihdetuimman osakkeen kurssilista sekä hex-indeksi 15 minuutin viiveellä. Palvelu on ensi vaiheessa tarkoitettu USA:n markkinoille, missä kämmenmikrot ovat yleistyneet muuta maailmaa nopeammin. Lehteä lukeakseen käyttäjä tarvitsee kämmenmikron, jonka käyttöjärjestelmä on Microsoftin Windows CE tai Palmin Palm Os. Kämmenmikroon asennetaan lukemista varten AvantGo:n tarjoama selainohjelmisto. Käyttäjä voi ladata sivut luettavakseen joko synkronoidessaan kämmenmikronsa tai käyttäen modeemiyhteyttä. Modeemiyhteys voidaan haluttaessa ottaa GSM-puhelimen avulla. Ratkaisun tekninen toteutus perustuu XML-dokumenteista(Extended Markup Language) XSL-kielen avulla tuotettavaan sisältöön. XSL-kieli(eXtensible Style Language) on tyylistandardi verkossa esitettävien dokumenttien ulkoasun määrittelemiseksi. TietoEnator toimii finanssialalla yli 1500 ammattilaisen voimin ja sen palvelustrategia perustuu pitkäjänteiseen kumppanuuteen asiakasyritysten kanssa. Tärkeä osa palvelua on uusiin teknologioihin perustuvien sovellusten kehittäminen ja niiden integrointi olemassa oleviin järjestelmäkokonaisuuksiin. Uusi digitaalisen liiketoiminnan palvelukonsepti Future finance yhdistää perinteisen ja uuden liiketoiminnan. Nykyisten järjestelmien liittäminen uusiin e-finance ratkaisuihin on merkittävää uusien tuotteiden ja markkinointimahdollisuuksien löytämisessä. Lisätietoja: Teknologiajohtaja Tiina Kurki, Tieto Entra Oy Puh. (09) 862 62440, (040) 550 6336 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00120/bit0002.pdf