TietoEnator yhteistyökumppaniksi Kansallisarkiston hankkeeseen

Report this content

TietoEnator yhteistyökumppaniksi Kansallisarkiston hankkeeseen Kansallisarkisto on käynnistänyt SÄHKE-hankkeen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa viranomaisten tuottamien asiakirja-aineistojen pitkäaikaissäilyttäminen sähköisessä muodossa arkistolaitoksessa. Viranomaiset tuottavat jatkuvasti sähköisessä muodossa olevaa asiakirjatietoa. Pitkäaikaissäilytykseen on voitu tähän asti hyväksyä kuitenkin pääsääntöisesti vain paperi- ja mikrofilmitulosteita, ei sähköisiä asiakirjoja. SÄHKE-hankkeen kannalta keskeiseen mallintamisprojektiin on valittu toimittajaksi TietoEnator, alihankkijanaan Profium Oy. Kansallisarkiston projektipäällikön Riku Moision mukaan mallintamisprojektin tavoitteena on määritellä asiankäsittelyjärjestelmille tiedon esittämis- ja tallentamismuotoja, jotka varmistavat tietojen käytettävyyden, turvaavat pitkään tai pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja tietojen säilymisen ja mahdollistavat niiden siirron arkistolaitokseen. Lisätietoja: Account manager Terttu Santalahti, TietoEnator Oyj, puh. (09) 862 52385 Projektipäällikkö Riku Moisio, Kansallisarkisto, puh. (09) 228 52 213 Myyntijohtaja Janne Laakso, Profium Oy, puh (09) 855 98 000 Hankkeesta saa lisätietoa myös sen WWW-sivuilta osoitteesta http://www.narc.fi/sahke. TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 12.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com Profium on seuraavan sukupolven webin, Semanttisen Webin, teknologioihin perustuvien metatieto-pohjaisten sisällönhallintaratkaisujen kehittämisen, konsultoinnin ja koulutuksen kansainvälisesti tunnustettu edelläkävijä. Profiumin ratkaisut soveltuvat erityisesti organisaatiolle, joilla on tarve hallita, yhdistellä ja jakaa eri järjestelmistä peräisin olevaa digitaalista sisältöä ja dataa. www.profium.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00210/wkr0002.pdf