TietoEnatorin osavuosikatsaus tammikuu - syyskuu 2000

TIETOENATOR OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2000 KLO 9.00 1 (12) TietoEnatorin osavuosikatsaus tammikuu - syyskuu 2000 Liiketoiminta-alueiden liikevaihto kasvoi 5%. Tietoliikenteen kasvu 30 %, finanssisektorin 10 %. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 56,5 milj. euroa (79,1), kertaluonteiset erät sisältäen 82,0 milj. euroa (74,1). Korkean jalostusarvon palveluissa vahva kehitys. TUNNUSLUVUT 2000 2000 2000 2000 1999 % 1999 1-3 4-6 7-9 1-9 1-9muutos 1-12 Voitto/osake, euroa 0,30 0,27 0,14 0,71 0,64 11 0,90 Voitto ilman liikearvojen 0,33 0,31 0,18 0,81 0,75 8 1,04 poistoja/osake, euroa Oma pääoma/osake, euroa 4,95 4,42 4,59 4,45 3 4,59 Oman pääoman tuotto-%, 20,4 23,6 21,0 22,8 21,2 liukuva 12 kk Sijoitetun pääoman tuotto-%, 28,3 32,0 29,8 30,6 29,5 liukuva 12 kk Omavaraisuusaste % 59,3 57,5 62,8 55,8 52,8 Korollinen nettovelka, Me -121,2 - -79,2-33,0 140-61,9 104,9 Gearing, % -28,5-21,0 -14,7 -6,2 -13,2 Investoinnit, Me 13,1 29,3 14,5 56,9 80,0 -29102,8 a) Henkilöstö, määrä jakson 981010057 999611282 -1111098 lopussa Henkilöstö keskimäärin 9824 983810030 989711024 -1011058 Henkilöä kohden, Te b) Liikevaihto 29,8 29,2 25,4 84,3 82,5 2114,3 Henkilöstökulut c) 15,7 14,9 12,7 43,3 41,2 5 56,4 Liikevoitto ilman liike- arvojen poistoja pois lukien 2,8 1,9 2,3 7,0 8,17 -14 10,7 kertaluonteiset erät a) Josta 11,1 milj. euroa osakkeiden vaihdon kautta b) Jakajana on käytetty TietoEnatorin omistuksen mukaisia osuuksia liikkeenjohtovastuulla olevien yritysten henkilömäärästä. c) Henkilöstökuluihin sisältyvät palkat, eläkevakuutusmaksut ja muut palkkoihin liittyvät sosiaalikulut, eivät kuitenkaan henkilöstön optio- oikeuksiin liittyvät sosiaalikulut. valuuttakurssi 30.9.2000 1 EUR = 5,94573 FIM, 1 EUR = 8,5265 SEK ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00090/bit0001.doc Koko rapportti http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00090/bit0002.pdf Koko rapportti