TietoEnatorista VVO-konsernin IT-kumppani

TietoEnatorista VVO-konsernin IT-kumppani VVO-yhtymä Oyj on solminut TietoEnatorin kanssa IT-kumppanuutta koskevan sopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on pitkäaikainen kumpaakin osapuolta hyödyttävä yhteistyö tietotekniikan alueella. Tietohallintojohtaja Arto Tuomisen mukaan VVO-konsernin tietotekniikan painopiste tulee lähiaikoina olemaan web-teknologian hyödyntämisessä. Ideointiasteella on muun muassa kaikille yrityksen sidosryhmille kohdistettu palveluportaali. Ensimmäinen TietoEnatorin ja VVO:n IT-kumppanuuden käytännön toteutus on Elegansplus- asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmän toimitus VVO-sähkö Oy:lle, joka huolehtii VVO-konsernin kiinteistöjen ja asuntojen sähkön yhteishankinnasta. Uusi järjestelmä korvaa entisen pari vuotta käytössä olleen järjestelmän. "Valitsimme Elegansplus-sovelluksen, koska se on joustava ja istuu hyvin meidän ympäristöömme ja on lisäksi helposti integroitavissa muihin tietojärjestelmiimme," sanoo Arto Tuominen. Yksi peruste valinnalle oli myös se, että Elegansplussan ansiosta VVO välttyy eurokonversion tekemiseltä entiseen järjestelmään. Elegansplus mahdollistaa jatkossa myös asiakaspalvelun ja asioinnin sähköisesti esimerkiksi Internetin kautta. Lisätietoja: TietoEnator Oyj, projektijohtaja Matti Karipohja, puh. 0400 - 522 273 VVO-yhtymä Oyj, tietohallintojohtaja Arto Tuominen, puh. 020 508 3234 VVO-sähkö Oy, toimitusjohtaja Aarno Teittinen, puh. 020 508 3221 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10 000 ja liikevaihto 1,1 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com VVO-konsernin omistuksessa on tällä hetkellä yli 38 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa 71 paikkakunnalla. VVO tuottaa myös osaomistus- ja omistusasuntoja. Konsernin muita toimialoja ovat rakennuttaminen ja isännöinti. Henkilöstön määrä VVO:ssa on 370 ja liikevaihto vuonna 2000 on ennakkotietojen mukaan noin 1,3 miljardia markkaa. VVO:n aluetoimisto toimii 16 paikkakunnalla. TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00430/bit0001.pdf