Väestötiedot ammattikäyttäjille jakeluun Internetin kautta

Report this content

Väestötiedot ammattikäyttäjille jakeluun Internetin kautta Väestörekisterikeskus (VRK) ja TietoEnatorin Tietopalvelut-yksikkö ovat tehneet yhteistyösopimuksen väestötietojen kyselypalvelun käynnistämisestä Internetin kautta. TietoEnatorin Tietopalvelut toimittaa Väestörekisterikeskukselle portaaliratkaisun eVäestöSuora-kyselysovelluksen jakelua varten. Ratkaisun perustana on väestötietojärjestelmän (VTJ) kyselyjärjestelmä, johon on rakennettu uusi selainpohjainen eVäestöSuora-palvelu. eVäestöSuoran kautta asiakas saa käyttöönsä reaaliaikaisesti VTJ:n henkilö-, rakennus- ja kiinteistötiedot. Uusi palvelu on ulkoasultaan ja toiminnoiltaan käyttäjäystävällinen, ja sen käyttöönotto on helppoa myös tietoliikenneyhteyksien osalta. eVäestöSuora on tarkoitettu ammattikäyttäjille, jotka tarvitsevat väestötietoja työssään. Kun eVäestöSuoran käyttäjä tekee TietoEnatorin kanssa tietopalvelusopimuksen, hän voi käyttäjätunnuksellaan hyödyntää myös monia muita tietopalveluja, jotka on integroitu Tietopalvelun ePortti- jakelukanavaan. Esimerkkinä mainittakoon muun muassa kaupparekisteri, kiinteistötietojärjestelmä, Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri ja ALTIKA-aluetietokanta, yritysten luottotiedot sekä useat muut julkisen ja yksityisen sektorin tietopalvelut. ePortti on TietoEnatorin Tietopalvelut-yksikön portaali, jonne sisällön- ja palveluntuottajat voivat tuoda omat palvelunsa käyttäjille jaettavaksi. Käyttäjä saa kaikki ePortissa olevat palvelut käyttöönsä yhdellä tunnistuksella ja sopimuksella palveluntuottajasta riippumatta. www.eportti.com Lisätietoja palveluista TietoEnator Oyj, Tietopalvelut, Eino Styrman, puh. (09) 8625 2237, eino.styrman@tietoenator.com Väestörekisterikeskus, Palvelutuotteet, Aila Forsblom, puh. (09) 2291 6729, aila.forsblom@vrk.intermin.fi TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 12.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com Väestörekisterikeskus kehittää ja ylläpitää yhdessä maistraattien kanssa valtakunnallista väestötietojärjestelmää, huolehtii holhousrekisterin toimivuudesta ja tuottaa varmennepalveluita mm. sähköiselle henkilökortille. Väestörekisterikeskus vastaa väestötietojärjestelmän väestötietopalveluista, joita tuotetaan julkisen hallinnon lisäksi myös liike-elämän tarpeisiin. Väestörekisterikeskuksen tietopalvelujen keskeisenä periaatteena on yksityisyyden suojan kunnioittaminen. Tietojenluovutus perustuu aina lainsäädäntöön ja erityisiin tietolupiin, jotka myönnetään tapauskohtaisesti. TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00620/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00620/wkr0002.pdf