Vuoden 2000 näkymät

Vuoden 2000 näkymät Tietotekniikkapalvelujen kysynnän kasvua ylläpitävät investoinnit digitaaliseen tuotantoon ja jakeluun. Vuosituhannen vaihteen suurten investointien johdosta investointien kasvu vuonna 2000 on edellisvuotta pienempi. Maltillisen kasvun odotetaan jatkuvan loppuvuonna. TietoEnatorin keskittyminen kasvualueille ja korkean jalostusarvon palveluihin lisää kasvua pitkällä tähtäimellä, mutta vähentää kasvua ja tulosta lyhyellä tähtäimellä meneillään olevan konsernin Ruotsin toimintojen rakennemuutoksen johdosta. Konsernin pitkän tähtäimen 20 %:n kasvutavoite perustuu kysynnän kasvuun ydinliiketoiminnoissa ja yritysostojen lisääntymiseen. Rakennemuutokset ja maltillinen kasvu vaikuttavat konsernin lyhyen tähtäimen tulokseen. Vuoden 2000 jälkimmäisellä puoliskolla odotetaan konsernin tuloksen (EBIT) kertaluonteiset erät pois lukien vastaavan ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta (39,5 milj. euroa). TietoEnatorin koko yhdeksän kuukauden osavuosikatsaus julkaistaan 31.10.2000. Lisätiedot: Tuija Soanjärvi, talousjohtaja, TietoEnator, puh. 09 8626 2213 Eric Österberg, viestintäjohtaja, puh. +46 70 590 0599 TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman arvopaperipörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00550/bit0002.pdf