• news.cision.com/
  • Tietoevry/
  • Tietoevry Create menestyi Verohallinnon laajan IT-kilpailutuksen kahdella suurimmalla osa-alueella: ohjelmistokehitys ja laadunvarmistus

Tietoevry Create menestyi Verohallinnon laajan IT-kilpailutuksen kahdella suurimmalla osa-alueella: ohjelmistokehitys ja laadunvarmistus

Report this content

Tietoevry Finland Oy / Tietoevry Create on valittu yhdeksi merkittävimmistä toimittajista Verohallinnon laajassa IT-asiantuntijapalveluihin keskittyvässä kilpailutuksessa tulevalle kuuden vuoden sopimuskaudelle. Tietoevry Create on Tietoevryn liiketoiminta- ja ohjelmistokehitykseen keskittyvä globaali liiketoimintayksikköTietoevry Create valittiin toimittajaksi sekä ohjelmistokehityksen että laadunvarmistuksen asiantuntijapalvelut osa-alueilla, joissa se sijoittui toiseksi kaikkiaan kolmesta kummallekin osa-alueelle valitusta toimittajasta. Kyseiset osa-alueet oli arvioitu hankinta-arvoltaan kilpailutuksen suurimmiksi.

”Verohallinto on Tietoevryn pitkäaikainen ja merkittävä asiakas. Olemme toimittaneet Verohallinnolle vastaavia asiantuntijapalveluja aiemman vielä voimassa olevan puitesopimuksen kautta. Olemme iloisia, että asiakassuhteemme syvenee entisestään tämän uuden puitesopimuksen myötä. On myös erittäin merkittävää, että Tietoevry Create voi olla jatkossakin mahdollistamassa kansalaisille ja viranomaisille arjen sujuvuutta helpottavia keskeisiä palveluja”, sanoo Tietoevry Createn asiakkuusjohtaja Jani Hyvärinen.

Muut neljä kilpailutuksen osa-aluetta olivat analytiikka, infrakonsultointi, tekninen tiedonhallinta sekä määrittelyn tuki, fasilitointi ja ratkaisukonsultointi.

Hankinnan ilmoitettu kokonaisarvo ja resurssitarve jaetaan ranking-järjestyksessä kolmen puitesopimustoimittajan välillä kullakin osa-alueelle. Tietoevry Createsta tulee yksi Verohallinnon valituista toimittajista osa-alueilla, joiden yhteenlaskettu sopimusarvo nousee 77 miljoonaan euroon ja vuosittaisen kokonaisresurssitarpeen arvioidaan olevan luokkaa 70-80 henkilötyövuotta.

Verohallinto julkaisi hankintapäätöksen 5.6.2023, ja päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Lisätietoja:

Tietoevry viestintä, news@tietoevry.com, puh. 040 570 4072 

Jani Hyvärinen, Verohallinnon asiakkuudesta vastaava johtaja, Tietoevry Create,
puh. 050 5672016, jani.hyvarinen@tietoevry.com

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com.

Tilaa