TietoEVRY:n osavuosikatsaus 2/2021: Paluu kasvu-uralle – kannattavuus vakaa

Report this content
  • Orgaaninen kasvu 2 % – oikaistu liikevoittomarginaali 12,2 %
  • Ohjelmistoliiketoiminnassa vahvaa kehitystä – Industry Software -alueella kasvu 13 % ja Financial Services Solutions -alueella 9 %
  • Merkittävät uudet sopimukset osoitus hyvästä kilpailukyvystä – viiden suurimman sopimuksen arvo 300 milj. euroa
  • Pitkän aikavälin tavoite velkaantumisessa saavutettu – nettovelka/EBITDA alle 2

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

4–6/2021 4–6/2020
Liikevaihto, milj. euroa 721,7  686,4 
Muutos, % 5,1  70,2 
    Orgaaninen1) kasvu, % 1,5  -1,0 
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 139,7  -9,8 
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 19,4  -1,4 
Liikevoitto (EBITA3)), milj. euroa 151,5  1,5 
Liikevoitto (EBITA3)), % liikevaihdosta 21,0  0,2 
Oikaistu2) liikevoitto (EBITA3)), milj. euroa 88,3  80,4 
Oikaistu2) liikevoitto (EBITA3)), % liikevaihdosta 12,2  11,7 
Oikaisuerät2), milj. euroa -63,2  78,9 
Tilauskanta 3 275  3 310 
Nettovelka/EBITDA 1,6  2,9 

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla.
2) Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

3) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Koko vuoden 2021 näkymät ennallaan
TietoEVRY arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan -1 % – +2 %2) (vuoden 2020 liikevaihto 2 786,4 milj. euroa). Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali (oikaistu EBITA)3) nousee 13–14 %:iin (12,7 % vuonna 2020).

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla
2) Riippuu merkittävästi Covid-19-pandemian kehityksestä. Oletuksena normaali liiketoimintaympäristö vuoden 2021 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

3) Oikaistu EBITA on täysin vertailukelpoinen aiemmin raportoidun oikaistun EBIT:n kanssa. Kummankin määritelmän mukaan liikevoitto on oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - muiden aineettomien hyödykkeiden poistot sisältyvät liikevoittoon.

Toimitusjohtajan kommentti

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

“Olemme iloisia siitä, että kasvusuunnitelmamme toteutui toisen neljänneksen aikana ja samanaikaisesti kannattavuutemme säilyi vakaana. Kehityksemme toisella neljänneksellä tukee odotuksiamme vuoden toiselle puoliskolle. Kasvu oli vahvinta ohjelmistoliiketoiminnassamme Industry Software -alueen liikevaihdon kasvun ollessa 13 % ja Financial Services Solutions -liiketoiminnan 9 %. International Operations -alueen kasvu oli edelleen lähes 20 % kun taas Cloud & Infra -alueen liikevaihto laski odotetusti.

Voitimme toisella neljänneksellä useita uusia asiakassopimuksia, jotka tukevat liikevaihtotavoitteitamme. Tilauskannan kehitys oli vahva erityisesti Cloud & Infra -alueella. Merkittävät uudet sopimukset ovat osoitus hyvästä kilpailukyvystämme – viisi suurinta sopimusta ovat arvoltaan noin 300 milj. euroa.

Toisen neljänneksen oikaistu liikevoittomarginaalimme oli vakaa (12,2 %). Sitä tukivat etenkin Industry Software -alueen 23,1 %:n ja Financial Services Solutions -alueen 13,7 %:n kannattavuus. Cloud & Infra -liiketoiminnassa aktiviteetit kannattavuuden kääntämiseksi jatkuivat ja sen liikevoittomarginaali parani ensimmäisen neljänneksen 4 %:sta 6 %:iin. Toimenpiteet kasvun ja kilpailukyvyn varmistamiseksi kyseisessä liiketoiminnassa jatkuvat, ja niiden odotetaan parantavan kannattavuutta vuoden 2021 toisella puoliskolla.

Markkinat ovat normalisoitumassa, ja pandemian vaikutus liiketoimintaan vähenee. Samanaikaisesti kysyntä osaamiselle kiihtyy. Olemme vahvistaneet rekrytointiaktiviteettejamme kasvun tueksi. Olemme houkutteleva työnantaja maailmanlaajuisesti voidessamme tarjota innostavia urapolkuja ja mielenkiintoisia projekteja johtavien asiakkaiden kanssa – sekä avoimuutta, luottamusta ja monimuotoisuutta vaalivan joustavan työympäristön.

Osallistumme kesän aikana aktiivisesti julkiseen keskusteluun nostamalla esille teknologiasektorin tarjoamia mahdollisuuksia monimuotoisuus, tasa-arvo ja kestävä kehitys keskiössä. Haluamme myös aktiivisesti työskennellä yhteisten kestävän kehityksen tavoitteiden hyväksi yhdessä asiakkaidemme kanssa.”

Taloudellinen tulos segmenteittäin
 

Liikevaihto,
milj. euroa
Liikevaihto,
milj. euroa
Muutos, % Orgaaninen kasvu, %3) Oikaistu1) 
liikevoitto2),
milj. euroa
Oikaistu1)
liikevoitto2),
milj. euroa
Oikaistu1)
liikevoitto2),
% liike-
vaihdosta
Oikaistu1)
liikevoitto2),
% liike-
vaihdosta
4–6/2021 4–6/2020 4–6/2021 4–6/2020 4–6/2021 4–6/2020
Digital Consulting 172,2  162,7 23,0  17,8 13,4  11,0 
Cloud & Infra 218,5  232,0 -6  -10  13,2  26,6 6,0  11,5 
Industry Software 139,1  122,0 14  13  32,2  18,4 23,1  15,0 
Financial Services Solutions 118,7  101,9 17  16,3  12,0 13,7  11,8 
Product Development 36,1  34,4 3,7  4,0 10,4  11,5 
Muut4) 37,0  33,4 11  19  0,0  1,6 — 
Yhteensä 721,7  686,4 88,3  80,4 12,2  11,7 

1) Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.
2) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja

3) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla 
4) "Muut" koostuu International Operations -segmentistä sisältäen digitaaliset konsultointipalvelut markkinoille Pohjoismaiden ulkopuolella. "Muut" sisältää myös kohdistamattomat konsernin
kustannukset.

Lisätietoja:
Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com
Kjell Arne Hansen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +47 9504 0372, kjell.hansen (at) tietoevry.com

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään tiistaina 20. heinäkuuta 2021 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä voi seurata TietoEVRYn internetsivuilla.

Puhelinkonferenssin numerot
Suomi: +358 981 710 310

Ruotsi: +46 856 642 651
Norja: +47 235 002 43
Iso-Britannia: +44 333 300 0804
Yhdysvallat: +1 631 913 1422
Osallistujakoodi: 15126207#

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

TIETOEVRY OYJ
JAKELU
NASDAQ Helsinki
Oslo Børs
Media

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90:ssä maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit