DWS Investment GmbH:n välillinen omistusosuus Tikkurilassa laski alle 5 prosentin

Report this content

Tikkurila Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat
10.3.2021 klo 11.45

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 9.3.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisen ilmoituksen DWS Investment GmbH:lta.

DWS Investment GmbH:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista on alittanut 5 prosenttia 8.3.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen.

DWS Investment GmbH:n omistusosuus heidän ilmoituksensa mukaisesti:  

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus: 

  
 
 

% osakkeista ja äänistä (A)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteensä %
(A + B)
Liikkeeseenlaskijan osakkeiden kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 44,108,252
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 5,18 % 0 % 5,18 %

 
Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet

 

Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl

Osakkeiden ja äänten %-osuus

ISIN-koodi
Suora (AML 9:5) Epäsuora (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Epäsuora (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000008719 Alle 5 % Alle 5 %
A Yhteensä Alle 5 % Alle 5 %

Tikkurila Oyj 
Sanna Lehti,
Lakiasiainjohtaja  

Lisätietoja:  
Sanna Lehti, lakiasiainjohtaja, 

puh. 040 5111 757
sanna.lehti@tikkurila.com 

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 400 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2020. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Tilaa