DWS Investment GmbH:n välillinen omistusosuus Tikkurilassa nousi 5,18 prosenttiin

Report this content

Tikkurila Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat
5.3.2021 klo 11.35

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 4.3.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisen ilmoituksen DWS Investment GmbH:lta. DWS Investment GmbH:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista on ylittänyt 5 prosenttia ja on nyt yhteensä 5,18 prosenttia 2.3.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen.

DWS Investment GmbH:n omistusosuus heidän ilmoituksensa mukaisesti: 

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:
 

  % osakkeista ja äänistä (A)
 
% osakkeista ja äänistä rahoitus
välineiden kautta
(B)
Yhteensä %
(A + B)
Liikkeeseen
laskijan
osakkeiden kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,18 % 0 % 5,18 % 44,108,252
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus n/a n/a   n/a
 

Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet  
 

Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl

Osakkeiden ja äänten %-osuus

ISIN-koodi
Suora
(AML 9:5)
Epäsuora AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Epäsuora
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000008719 2 283 427 5,18 %
A Yhteensä 2 283 427 5,18 %

Tikkurila Oyj 
 
Sanna Lehti,
Lakiasiainjohtaja   
Lisätietoja:  
Sanna Lehti, lakiasiainjohtaja, 

puh. 040 5111757 
sanna.lehti@tikkurila.com 

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 400 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2020. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Tilaa