FMR LLC:n välillinen omistusosuus Tikkurilassa laski 4,94 prosenttiin

Report this content

Tikkurila Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat
28.1.2021 klo 16.30

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 27.1.2021 ja 28.1.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaiset ilmoitukset FMR LLC:ltä.

FMR LLC:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista on yhteensä 4,94 prosenttia 26. ja 27.1.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen.

FMR LLC:n omistusosuus heidän ilmoituksensa mukaisesti:  


Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitus
välineiden kautta
(B)
Yhteensä %(A + B) Liikkeeseen
laskijan osakkeiden kokonaismäärä
Osuus liputusrajan
saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen
4,94 % 0 % 4,94 % 44,108,252
Edellisessä
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
9,83 % 0 % 9,83%
 

A: Osakkeet ja äänet

Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: 
 

Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl

Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora (AML 9:5) Epäsuora (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Epäsuora (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000008719 2 180 079 4,94 %
 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä
hallitaan:

 

Nimi

% osakkeista ja äänistä
Fidelity Management & Research Company LLC 4,52 %
FIAM LLC 0,22 %
Fidelity Institutional Asset Management Trust Company 0,20 %
 

Tikkurila Oyj 
Sanna Lehti,
Lakiasiainjohtaja  

Lisätietoja:  
Sanna Lehti, lakiasiainjohtaja, 
puh. 040 5111757 

sanna.lehti@tikkurila.com 

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Tilaa