Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta, Glazer Capital, LLC

Report this content

Tikkurila Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat
1.3.2021 klo 14.05

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 26.2.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 6a pykälän mukaisen rahoitusvälineitä koskevan ilmoituksen Glazer Capital LLC:lta. Ilmoituksen mukaan Glazer Capitalin hallinnoimien rahastojen ja tilien omistus rahoitusvälineiden kautta on ylittänyt 5 prosenttia ja on nyt 5,29 prosenttia 25.2.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen.

Glazer Capitalin omistusosuus heidän ilmoituksensa mukaisesti:

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:


 

   % osakkeista 
ja äänistä (A) 
% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B)  Yhteensä %
(A + B) 
Liikkeeseen
laskijan
osakkeiden kokonaismäärä 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen
0% 5,29% 5,29% 44 108 252
Edellisessä liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
- - -  
 

Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
 

A: Osakkeet ja äänet
Yhteensä A: -

 

B: AML:n 9 luvun 6 a § tarkoitetut rahoitusvälineet:
 

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden
ja äänten
lukumäärä
Osakkeiden ja äänten %-osuus
Equity total
return swaps
11.2.2022 N/A Käteinen 1 529 041 3,47%
Equity total
return swaps
Aikaisintaan 10.2.2022, viimeistään 8.2.2024 N/A Käteinen 805 029 1,83%
Yhteensä B 2 334 070 5,29%
 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen),
jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

 

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
Glazer Capital Management LP 0,01%
Glazer Enhanced Fund, LP 1,34%
Glazer Enhanced Off-shore Fund, Ltd 3,38%
A separate account managed by Glazer Capital, LLC 0,56%
Glazer Index Plus Fund, Ltd 0,00%
 

Tikkurila Oyj 
Sanna Lehti,
Lakiasiainjohtaja  

Lisätietoja:  
Sanna Lehti, lakiasiainjohtaja, 

sanna.lehti@tikkurila.com 

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 400 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2020. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Tilaa