J.P. Morgan Chase & Co.:n välillinen omistusosuus Tikkurilassa alitti 5 prosenttia

Report this content

J.P. Morgan Chase & Co.:n välillinen omistusosuus Tikkurilassa alitti 5 prosenttia

Tikkurila Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat
15.1.2021 klo 14.20

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 14.1.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisen ilmoituksen J.P Morgan Chase & Co.:lta.

J.P Morgan Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista rahoitusvälineistä on alittanut 5 prosentin liputusrajan 12.1.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen.

J.P. Morgan Chase & Co.:n omistusosuus heidän ilmoituksensa mukaisesti:  

Osakkeenomistajien nimet:

JPMorgan Asset Management (UK) Limited
J.P. Morgan Securities plc
JPMorgan Chase Bank, National Association

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista ja äänistä (A)
 
% osakkeista ja äänistä rahoitus
välineiden kautta (B)
Yhteensä %
(A + B)
Liikkeeseen
laskijan osakkeiden kokonais
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Alle minimirajan Alle minimirajan Alle minimirajan 44,108,252
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 0.22% 4.99% 5.21%
 

Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl

Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora(AML 9:5) Epäsuora(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Epäsuora(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000008719 Alle minimirajan Alle minimirajan
 

B: AML:n 9 luvun 6 a § tarkoitetut rahoitusvälineet

 

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Equity swap Alle minimirajan Alle minimirajan
 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta
henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia,
tai rahoitusvälineitä hallitaan:

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Holdings LLC
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.
JPMorgan Asset Management International Limited
JPMorgan Asset Management Holdings (UK) Limited
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Bank, National Association
J.P. Morgan International Finance Limited
J.P. Morgan Capital Holdings Limited
J.P. Morgan Securities plc
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Bank, National Association

Tikkurila Oyj 
Sanna Lehti,
Lakiasiainjohtaja  

Lisätietoja:  
Sanna Lehti, lakiasiainjohtaja, 
puh. 040 5111757 

sanna.lehti@tikkurila.com

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Tilaa