J.P. Morgan Chase & Co.:n välillinen omistusosuus Tikkurilassa kasvoi 5,21 prosenttiin

Report this content

Tikkurila Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat
13.1.2021 klo 14.05


Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 12.1.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisen ilmoituksen J.P Morgan Chase & Co.:lta.

J.P Morgan Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista rahoitusvälineistä on ylittänyt 5 prosentin rajan ja on nyt 5,21 prosenttia 8.1.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen.

J.P. Morgan Chase & Co.:n omistusosuus heidän ilmoituksensa mukaisesti:  

Osakkeenomistajien nimet:

JPMorgan Asset Management (UK) Limited
J.P. Morgan Securities plc
JPMorgan Chase Bank, National Association

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus

% osakkeista ja äänistä (A)

% osakkeista ja äänistä rahoitus
välineiden
kautta (B)

Yhteensä
%
(A + B)
Liikkeeseen
laskijan osakkeiden kokonais
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0,22 % 4,99 % 5,21 % 44 108 252

Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus
FI4000008719 Suora
(AML 9:5)
Epäsuora
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Epäsuora
(AML 9:6 ja 9:7)
96 335 0,22 %

B: AML:n 9 luvun 6 a § tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutus
aika
Toimitus
tapa
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Equity swap 2 202 912 4,99 %
 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä
tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai
rahoitusvälineitä hallitaan:

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Holdings LLC
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.
JPMorgan Asset Management International Limited
JPMorgan Asset Management Holdings (UK) Limited
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Bank, National Association
J.P. Morgan International Finance Limited
J.P. Morgan Capital Holdings Limited
J.P. Morgan Securities plc
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Bank, National Association

Ilmoituksen jälkeen J.P. Morgan Chase & Co.:n välillinen omistus Tikkurila Oyj:ssä vastaa 5,21 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Tikkurilalla on yhteensä 44 108 252 osaketta ja ääntä.


Tikkurila Oyj 
Sanna Lehti,
Lakiasiainjohtaja 
 Lisätietoja:  
Sanna Lehti, lakiasiainjohtaja, 
puh. 040 5111757 
sanna.lehti@tikkurila.com 

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Tilaa