J.P. Morgan Chase & Co.:n välillinen omistusosuus Tikkurilassa laski 4,94 prosenttiin

Report this content

Tikkurila Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat
8.3.2021 klo 12.30

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 5.3.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisen ilmoituksen J.P Morgan Chase & Co.:lta.

J.P Morgan Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista rahoitusvälineistä on alittanut 5 prosenttia ja on nyt 4,94 prosenttia 4.3.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen.

J.P. Morgan Chase & Co.:n omistusosuus heidän ilmoituksensa mukaisesti: 

Osakkeenomistajien nimet:

JPMorgan Asset Management (UK) Limited
J.P. Morgan Securities plc
JPMorgan Chase Bank, National Association

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:
 

  % osakkeista ja äänistä (A)
 

% osakkeista ja äänistä rahoitus
välineiden kautta (B)

Yhteensä %
(A + B)
Liikkeeseen
laskijan osakkeiden kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 1,72 % 3,22 % 4,94 % 44,108,252
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 2,77 % 3,24 % 6,01 %  

 
Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
 

  Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl   Osakkeiden ja äänten %-osuus  
ISIN-koodi Suora(AML 9:5) Epäsuora (AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Epäsuora (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000008719   758,001   1,72 %
Yhteensä A   758,001   1,72 %

 
B: AML:n 9 luvun 6 a § tarkoitetut rahoitusvälineet:
 

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Cash-settled equity swap 10.03.2021 10.03.2021 Käteinen  1 392 541 3,16 %
Cash-settled equity swap 16.02.2022 16.02.2022 Käteinen  15,217 0,03 %
Cash-settled equity swap 17.03.2022 17.03.2022 Käteinen  13,356 0,03 %
Cash-settled equity swap 28.03.2022 28.03.2022 Käteinen  70 0,00 %
Yhteensä B        1 421 184 3,22 %
 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen),
jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Holdings LLC
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.
JPMorgan Asset Management International Limited
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Bank, National Association
J.P. Morgan International Finance Limited
J.P. Morgan Capital Holdings Limited
J.P. Morgan Securities plc
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Bank, National Association

Tikkurila Oyj 
Sanna Lehti,
Lakiasiainjohtaja  

Lisätietoja:  
Sanna Lehti, lakiasiainjohtaja, 
puh. 040 5111757 

sanna.lehti@tikkurila.com 

Tilaa