• news.cision.com/
  • Tikkurila/
  • Marathon Asset Management LLP:n epäsuora omistusosuus Tikkurilassa laski alle 5,0 prosentin

Marathon Asset Management LLP:n epäsuora omistusosuus Tikkurilassa laski alle 5,0 prosentin

Report this content

Tikkurila Oyj Suurimmat osakkeenomistajat -tiedote 9.5.2019 klo 17.45


Marathon Asset Management LLP:n epäsuora omistusosuus Tikkurilassa laski alle 5,0 prosentin (Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus)

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 9.5.2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen koskien Marathon Asset Management LLP:n omistuksia.  

Marathon Asset Management LLP:n varainhoitajien hallinnoimien rahastojen ja tilien omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista alittaa 1/20 (5 %) rajan 3.5.2019 tehdyillä osakekaupoilla. Näiden kauppojen jälkeen edellä mainittujen yhteisöjen omistus Tikkurila Oyj:ssä on yhteensä 2 204 281 osaketta, mikä vastaa 4,997 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Lisäksi Marathon Asset Management LLP hallinnoi 978 757 Tikkurila Oyj:n osaketta, joista asiakkaat ovat pidättäneet äänioikeuden itsellään ja jotka on sisällytetty alla esitettyyn omistuserittelyyn.

Säilyttäjä
Bank of New York Mellon 854 758
JP Morgan 103 039
Northern Trust 960 779
State Street Bank & Trust Company, Boston 1 264 462
Yhteensä 3 183 038

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen, joten kaikkien osakkeiden äänimäärä on yhteensä 44 108 252 ääntä.

Tikkurila Oyj
Markus Melkko
CFO

Lisätietoja:

Markus Melkko, CFO, puh. 040 531 1135, markus.melkko@tikkurila.com

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 562 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.


www.tikkurilagroup.fi

Tilaa